Advice4Talent

Uit een recente enquête van Partena Professional  zijn nieuwe resultaten naar boven gekomen rond het ideale evenwicht bij telewerken. Uit de resultaten is namelijk gebleken dat het ideale evenwicht te vinden is bij 3 dagen per week telewerken en 2 dagen per week naar kantoor gaan.

Elke medewerker uit de privésector heeft recht op 10 wettelijke feestdagen. Medewerkers mogen bijgevolg in principe ook niet tewerkgesteld worden op deze dagen. Wat moet...

Mag ik nog een student in dienst nemen? Tot wanneer kan ik een student inschrijven? Vragen die vele werkgevers wel eens stellen. We formuleren alvast...

De procedure voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die vanuit de RVA is opgestart als gevolg van het slechte weer wordt gelukkig verlengd. Deze procedure werd opgestart voor al de getroffenen van de tragische waterlast die plaatsvond midden juli. De RVA heeft aangegeven dat de verlenging zal gelden tot en met 31 december van dit jaar.