Advice4Talent

De CAO 90, ook wel bekend als de niet -recurrente resultaatsgebonden voordelen, is een bonus die collectief aan werknemers kan toegekend worden, onder bepaalde voorwaarden...

Elke medewerker uit de privésector heeft recht op 10 wettelijke feestdagen. Medewerkers mogen in principe niet tewerkgesteld worden op deze dagen. Volgende feestdagen werden voor 2023 bepaald: ...