Doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden - afschaffing vanaf 1/07/2024

Werkgevers hebben in sommige gevallen recht op een RSZ-vermindering bij de aanwerving van oudere werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers wordt verder opgesplitst onder 2 soorten, namelijk de doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+) en oudere werkende werknemers.

De RSZ-korting voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+) zal definitief stopgezet worden vanaf 1/07/2024. De doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers blijft daarentegen wel verder bestaan. Indien de oudere niet-werkende werkzoekende vóór 1/07/2024 in dienst treedt kan je de RSZ-korting nog verder blijven toepassen voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen.

 

BEDRAG RSZ-KORTING
  • Oudere niet-werkende werkzoekenden: volledige vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen gedurende 8 kwartalen vanaf de leeftijd van 58 jaar tot de wettelijke pensioenleeftijd.
  • Oudere werkende werknemers: de korting hangt af van de leeftijd van de werknemer.

 

Leeftijd WN op de laatste dag van het kwartaal Bedrag korting / kwartaal   (*)
< 62 jaar € 600
≥ 62 jaar € 1.500

 

De RSZ-korting zal toegepast worden zolang de oudere werkende werknemer in dienst is.

(*) Het bedrag van de korting zal pro rata berekend worden afhankelijk van de tewerkstellingsbreuk van de werknemer. 

Let wel want er zijn specifieke voorwaarden verbonden aan deze RSZ-kortingen, hiervoor verwijzen wij jou graag naar de website van VLAIO.

Heb jij nog een specifieke vraag? Laat het ons gerust weten via [email protected]!