#talent4people Tag

De CAO 90, ook wel bekend als de niet -recurrente resultaatsgebonden voordelen, is een bonus die collectief aan werknemers kan toegekend worden, onder bepaalde voorwaarden...

De procedure voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die vanuit de RVA is opgestart als gevolg van het slechte weer wordt gelukkig verlengd. Deze procedure werd opgestart voor al de getroffenen van de tragische waterlast die plaatsvond midden juli. De RVA heeft aangegeven dat de verlenging zal gelden tot en met 31 december van dit jaar.