UPDATE: wijziging verrekening enkel verlofgeld bedienden vanaf 1/01/2024

In een vorige blog (lees hier) legden we jou reeds de nieuwe verrekenregels van het enkel vakantiegeld uit, hierbij geven we nog een korte opfrissing van de nieuwe bepalingen dat niet onbelangrijk is voor de payroll!

Heeft jouw werknemer tijdens het vakantiedienstjaar 2023 voor andere werkgevers gewerkt?

Dan zal deze werknemer bij jou een verrekening krijgen van het enkel vakantiegeld, want is het niet de bedoeling dat jij als werkgever het vakantiegeld ‘nog eens’ gaat uitbetalen.

In het verleden gebeurde de verrekening meestal in één keer, waardoor de bediende vaak weinig tot geen loon ontving. Deze regeling was hierdoor in strijd met de ‘Loonbeschermingswet’, vandaar dat de verrekenregels voor het enkel vakantiegeld vanaf 2024 zullen aangepast worden.

Voortaan zal de verrekening plaatsvinden per opgenomen vakantiedag en niet meer in één keer.

Wat dit betekent juist voor jou als werkgever of als werknemer?

Vanaf 2024 zal elke opgenomen vakantiedag van de bediende vergoed worden aan 10 % van het huidige bruto dagloon (inhouding = 90%).

Dit geldt enkel voor de verlofrechten die opgebouwd & reeds uitbetaald geweest zijn door de vorige werkgever(s), dat noemt men ook wel ‘vertrekvakantiegeld’.

Eindafrekening

In december of in de maand van uitdiensttreding zal een definitieve eindafrekening gemaakt worden. De huidige werkgever mag namelijk niet meer vakantiegeld in verrekening brengen dan het vakantiegeld dat de werknemer zou opgebouwd hebben bij de huidige werkgever.

Tijdens de definitieve verrekening zal men een vergelijking maken van het verrekend vakantiegeld, er kunnen zich dan 2 situaties voordoen.

Situatie 1:

Werd er tijdens het vakantiejaar teveel vakantiegeld verrekend/ingehouden? Dan zal de werkgever het teveel ingehouden saldo moeten terugbetalen.

Situatie 2:

Werd er tijdens het vakantiejaar te weinig vakantiegeld verrekend/ingehouden? Dan zal de werkgever het te weinig ingehouden saldo moeten inhouden op het loon van de werknemer.

Graag meer info? Neem zeker contact met ons op via [email protected]