Jobstudenten | ten laste van ouders blijven

Studenten mogen in 2024, maximaal 600 uren werken tegen het voordelige RSZ-tarief.

Maar wanneer blijven studenten ten laste van hun ouders? 

Voorwaarde 1

Student is op 1 januari van het aanslagjaar, gedomicilieerd op hetzelfde adres.

Voorwaarde 2:

Netto bestaansmiddelen mogen in 2024 maximaal € 7290.00 bedragen.
  • Deze netto bestaansmiddelen omvat ook andere inkomsten dan het loon als jobstudent (onderhoudsgeld, interesten, …)
  • Voor studenten, telt de eerste schijf (tot € 3310.00) inkomsten uit studentenarbeid niet mee voor het berekenen van de netto bestaansmiddelen.
  • Ook zal de fiscus automatisch rekening houden met een forfaitaire beroepskost van 20 %  (minimaal €550 in 2024)

 

Berekening netto bestaansmiddelen | Indien er enkel inkomsten zijn vanuit studentenarbeid: 

  • Bruto belastbaar inkomen (na inhouding RSZ) – vrijstelling € 3310.00 = X –  20% forfaitaire beroepskost
  • € 12.422.50 – €3310.00 = €9.112,5 – €1822.50 =  € 7.290

 

Graag meer info?

Neem contact op met onze payroll experts via [email protected] !