Bijkomende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

Door een besparingsmaatregel van de regering dalen de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA van 65% naar 60% van het begrensde loon.

Om deze verlaging te compenseren zullen tijdelijk werkloos gestelde werknemers voortaan kunnen rekenen op een aanvullende vergoeding van € 5/dag tijdelijke werkloosheid (in een 6-dagenstelsel) bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

De aanvullende vergoeding zal gefinancierd worden door ofwel de werkgever ofwel door het Fonds.

Voorwaarden opening recht op de aanvullende vergoeding: 

  • De uitvoering van de arbeidsovereenkomst van je arbeider of bediende wordt geschorst door werkloosheid (bv. slecht weer, economische werkloosheid…)
  • De werknemer heeft recht op uitkeringen
  • Bruto maandloon is niet hoger dan € 4.000,00

 

Géén recht op de aanvullende vergoeding:

  • Bij tijdelijke werkloosheid o.w.v. overmacht en medische overmacht
  • In het geval de werknemer een bruto maandloon heeft van meer dan € 4.000,00, tenzij de werknemer in hetzelfde jaar en bij dezelfde werkgever meer dan 26 dagen tijdelijk werkloos was, dan zal de werknemer het recht openen op de aanvullende vergoeding vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid.

 

Als werkgever ben je de aanvullende vergoeding niet verschuldigd wanneer jouw werknemer aanspraak kan maken op een gelijkwaardig voordeel. Dit gelijkwaardig voordeel moet in dat geval omschreven zijn in een CAO én dient minstens gelijk zijn aan het bedrag van de aanvullende vergoeding.

Let op, het bedrag van € 5 is gekoppeld aan de spilindex en wordt dus jaarlijks op 1 januari gerevaloriseerd.

Voor de rechthebbende zal Talent4People vanaf 01/2024 de aanvullende vergoeding berekenen en boeken op de loondocumenten.

Heb jij nog een bijkomende vraag? Stel ze gerust via [email protected]!