Pensioenbonus

De pensioenbonus zal beschikbaar zijn vanaf 01/01/2025

Wist je dat de pensioenbonus binnenkort opnieuw ingevoerd zal worden? Het is nog wel eventjes afwachten, want de wet is nog niet officieel goedgekeurd! Wel geven wij jou graag een overzicht van de krijtlijnen.

De pensioenbonus is een éénmalige bonus die uitgekeerd zal worden aan diegenen die hun beroepsactiviteiten verderzetten na het bereiken van de vroegst mogelijke pensioendatum. Wanneer men effectief met pensioen gaat en de Pensioendienst het pensioen uitbetaalt, zal de bonus ook mee uitbetaald worden in één bedrag.

Opbouw bonus mogelijk vanaf 01/07/2024

  • (Vervroegd) wettelijk pensioen valt voor 01/07/2024: opbouw bonus vanaf 01/07/2024
  • (Vervroegd) wettelijk pensioen valt na 30/06/2024: opbouw bonus vanaf pensioendatum

!! Recht op pensioenbonus ontstaat alleen indien pensioen ten vroegste vanaf 01/01/2025 opgenomen wordt!

  • (Vervroegd) wettelijk pensioen valt na 01/01/2025: opbouw bonus vanaf pensioendatum

 

Voorwaarden & bedrag bonus

Het bedrag van de pensioenbonus is progressief en kan over maximaal 3 jaar opgebouwd worden (maximaal € 22.650,00 eenmalig of € 93,60 per maand). Het bonusbedrag wordt namelijk afhankelijk gemaakt door de werkelijke prestaties van de werknemer over de 3 jaren heen.

De persoon in kwestie dient minstens 6 maanden per jaar verder te werken na het bereiken van de vroegst mogelijke pensioenleeftijd. Op die manier kan men genieten van een pro rata bonus voor dat jaar (met een max. van 3 dus).

  • Werknemers: opbouw per dag
  • Ambtenaren: opbouw per maand
  • Zelfstandigen: opbouw per kwartaal

 

Indien er sprake is van een zwaar beroep/ lange loopbaan, geldt er een hogere bonus (maximaal € 33.975,00 eenmalig of € 149,40 per maand)

  • 60 jaar & 44 loopbaanjaren
  • 61-62 jaar & 43 loopbaanjaren

 

Uitbetalingsvormen

  • Via een éénmalige betaling of
  • Maandelijkse levenslange rente

 

De pensioenbonus zal automatisch enkele maanden na de eerste pensioenbetaling uitbetaald worden. De Federale Pensioendienst dient namelijk eerste de volledige loopbaan te kennen, alvorens de bonus correct te kunnen berekenen & uit te betalen.

! Let op, de inhoud van dit artikel is nog onder voorbehoud! De wet moet nog officieel goedgekeurd worden.

Graag meer info over de bedragen en opbouw van de bonus? Neem contact op met onze payroll experts!