Is het ziektebriefje van jouw werknemer volledig?

Wanneer jouw werknemer arbeidsongeschikt komt te vallen o.w.v. ziekte of een ongeval, ben je als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd wanneer de regels uit het arbeidsreglement correct werden nageleefd. Meestal is dit het bezorgen van een medisch getuigschrift binnen de 2 werkdagen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Maar welke belangrijke informatie dient zo’n attest juist te bevatten en wat als het attest ongeldig is? Wees hier alert op als werkgever, want tegenwoordig zijn de replica’s van de originele ziekte-attesten zéér geloofwaardig.

Sinds eind 2022 zijn werknemers vrijgesteld van het voorleggen van ziekte-attesten bij één dag arbeidsongeschiktheid en dit tot max. 3 dagen per kalenderjaar. Maar wist je dat ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen afwijken van deze bepaling? Via een CAO of via het arbeidsreglement kan je afwijken van deze bepaling en de werknemers vragen om ook bij één dag arbeidsongeschiktheid een ziekte-attest voor te leggen.

Wat dient zo’n ziekteattest minstens te bevatten? We lijsten het hieronder graag voor je op!

  • De arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
  • Waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid;
  • Of de werknemer zich met het oog op controle van de arbeidsongeschiktheid mag verplaatsen naar een andere plaats.

Verder dient dit attest te worden ondertekend door een arts met vermelding van naam, voornaam en RIZIV-nummer.

Indien je graag bijkomende gegevens wenst op te leggen als vermelding op het attest kan dat via een CAO of het arbeidsreglement, denk zo maar aan:

  • Type arbeidsongeschiktheid (ziekte – arbeidsongeval, ongeval in het privéleven…);
  • Aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid;
  • Of het gaat om het eerste attest, een verlenging of een nieuwe arbeidsongeschiktheid.

Let wel, het is niet zo dat je eender wat kan opleggen. Je kan bijvoorbeeld niet vragen om de specifieke reden van de ongeschiktheid mee op te laten nemen, gezien dit komt te vallen onder het ‘medisch beroepsgeheim’.

Ontbreken de verplichte vermeldingen op het attest? Dan kan je als werkgever het recht op het gewaarborgd loon ‘ontnemen’ totdat de werknemer een geldig ziekte-attest voorlegt.

Wat bij valse ziekte-attesten?

 Twijfel je of het attest wel door een arts is voorgeschreven? Neem dan voor alle zekerheid contact op met de arts dat het ziekte-attest heeft voorgeschreven. Wanneer de werknemer jou een vals ziekte-attest heeft bezorgd, dan gaat het hier niet om een vaststelling van arbeidsongeschiktheid en ben je bijgevolg geen gewaarborgd loon verschuldigd.

De werknemer zal in dat geval beschouwd worden als ongerechtvaardigd afwezig van het werk en geeft jou als werkgever de mogelijkheid om sanctionerend op te treden volgens de bepalingen uit het arbeidsreglement.

Valsheid in geschriften wordt trouwens beschouwd als een misdrijf, dat jou als werkgever de mogelijkheid geeft om gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

Heb jij nog een specifieke vraag? Neem gerust contact op met onze HR-experten via [email protected]!