feestdagen Tag

Elke medewerker uit de privésector heeft recht op 10 wettelijke feestdagen. Medewerkers mogen in principe niet tewerkgesteld worden op deze dagen. Volgende feestdagen werden voor 2023 bepaald: ...

Elke medewerker uit de privésector heeft recht op 10 wettelijke feestdagen. Medewerkers mogen bijgevolg in principe ook niet tewerkgesteld worden op deze dagen. Wat moet...