Nieuwe bedragen gekend loonbonus - CAO 90

Wil jij aan je werknemers een fiscaal interessante bonus toekennen? Dat kan met de CAO 90!

De CAO90 is een collectief bonusplan waarin je op voorhand doelstellingen definieert die je team moet behalen. Worden deze vooropgestelde doelen behaald, dan kan je je medewerkers op een fiscaal interessante manier een leuke extra geven.

Let wel, het bedrag wat je kan geven is niet ongelimiteerd en wordt jaarlijks door de bevoegde instanties vastgelegd. En goed nieuws, de grensbedragen voor 2024 zijn net vrijgegeven nl.:

  • Vrijstelling gewone sociale zekerheidsbijdrage: € 4.020,00 / WN
  • Vrijstelling personenbelasting: € 3.496,00 / WN
  • Deze bedragen zijn nog onder  voorbehoud.

 

Voor alle helderheid: dit bedrag is niet volledig belastingsvrij. Als werknemer ben je hierop een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd. Als werkgever moet je een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% betalen.

Er komt ook zeker vooraf wel wat administratie bij en het plan moet uiterlijk in april 2024 ingediend zijn als je het wil laten lopen over 2024. Maar het is zeker de moeite waard als je je werknemers in 2024 voor een extra inspanning ook een leuke beloning wil kunnen aanbieden.

Graag meer info over de CAO 90 , de formaliteiten en/ of over andere mogelijkheden? Neem zeker contact met ons op!