Blog

Elke medewerker uit de privésector heeft recht op 10 wettelijke feestdagen. Medewerkers mogen in principe niet tewerkgesteld worden op deze dagen. Volgende feestdagen werden voor 2023 bepaald: ...

Wist je dat bedrijven dit jaar bijna evenveel winstpremies toekennen als vóór de coronapandemie?