Rouwuitkering voor zelfstandigen

Wanneer een familielid komt te overlijden heb je als zelfstandige recht op een rouwuitkering. Deze uitkering bedraagt 87.49 euro (1 januari 2022) per dag dat de beroepsactiviteit volledig wordt onderbroken ten gevolge van het overlijden van het familielid voor maximaal 10 dagen. Deze onderbreking van de zelfstandige activiteit moet plaatsvinden binnen een periode van één jaar na het overlijden van het familielid.

De aanvraag voor deze uitkering moet ten laatste ingediend worden op de laatste dag van het jaar volgend op het overlijden. Je moet zelf het aanvraagformulier invullen en tijdig terugbezorgen aan je sociaal-verzekeringsfonds.

Twijfel je of je voldoet aan al de voorwaarden of heb je bijkomende vragen? Neem dan zeker contact op met onze HR experten via [email protected].