Op welke uitkering heb je als zelfstandige recht als je in quarantaine zou moeten?

We kunnen er jammer genoeg niet meer omheen. Iedereen kent ondertussen al wel iemand die of heeft zelf al eens in quarantaine gezeten of is besmet geraakt door Corona. Maar weet/wist jij als zelfstandige wat je rechten op dat moment waren.

In dit artikel geven we je graag even een overzicht van de regels voor jou als zelfstandige.

 

Situatie 1: je kan niet werken omdat je ziek bent

Arbeidsongeschiktheid laten erkennen voor uitkering ziekenfonds

Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad waardoor je niet kan werken, ben je arbeidsongeschikt. Deze arbeidsongeschiktheid dien je te laten erkennen door het ziekenfonds.

Hoe doe je dit?

Je moet een aangifte indienen bij je ziekenfonds. Gebruik hiervoor het standaardformulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, dat je op de website van je ziekenfonds kan bekomen. Dit getuigschrift moet zowel door jou als je huisdokter worden ingevuld. Vanaf een periode van 8 dagen arbeidsongeschiktheid kan je dan van je ziekenfonds uitkering ontvangen.

Let op dat je het formulier tijdig indient, namelijk binnen de 7 dagen na de start van je arbeidsongeschiktheid.  Doe je dit later? Dan kan dit ervoor zorgen dat je geen uitkering ontvangt voor je arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds voor zelfstandigen?

Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie:

  • Met gezinslast: 64,91 euro per dag
  • Alleenstaande: 51,69 euro per dag
  • Samenwonend: 39,64 euro per dag
  • Crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling

 

Als er door je arbeidsongeschiktheid in je onderneming minstens 65% omzetdaling werd geregistreerd, kan er nog een bijkomend overbruggingsrecht worden aangevraagd. Dit wordt het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling (pijler 2) genoemd. Tot 30 september 2021 was een omzetdaling van 40% voldoende om de uitkering te bekomen. Vanaf 1 oktober 2021 is dit 65% omzetdaling geworden.

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 30 maart 2022 zijn ingediend. De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ingediend.

Combinatie

Belangrijke voetnoot: als je in een bepaalde maand beide uitkeringen samen ontvangt, wordt het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht wél verminderd met het bedrag dat je hebt ontvangen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. Beide cumuleren is dus niet mogelijk.

 

Situatie 2: Je kan niet werken in een periode van quarantaine

Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine (pijler 3)

Indien je door corona quarantaine minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen je activiteit moet onderbreken, kan je beroep doen op het “crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind (pijler 3)”.

Let op: je moet hiervoor een quarantaine attest als bewijs voorzien. Kan je als zelfstandige dus je werk nog van thuis uit organiseren, dan kom je niet in aanmerking voor deze uitkering

Sta je als zelfstandige in voor de zorg van je kind(eren) van minder dan 18 jaar en je moet je  zelfstandige activiteit volledig onderbreken voor minstens 7 kalenderdagen (niet noodzakelijk opeenvolgend) tijdens een kalendermaand of gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen verspreid over twee maanden, ook dan kan je een uitkering bekomen indien :

  • Je kind zich bevindt in quarantaine of isolatie;
  • De school of kinderopvang van je kind(eren) gesloten is als gevolg van corona beperkende maatregelen;
  • Je kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van corona beperkende maatregelen;

 

Crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling (pijler 2)

Wordt je door deze  periode van corona quarantaine ook geconfronteerd met een grote omzetdaling, dan kan je beter geen overbruggingsrecht aanvragen voor de quarantaine aanvragen maar direct het  crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling (pijler 2). Het bedrag voor deze uitkering ligt namelijk hoger & je kan ze niet combineren met de crisis-uitkering wegens quarantaine binnen eenzelfde maand.

Alle details hierover vind je in situatie 1.

Hopelijk heeft dit overzicht je alvast wat meer helderheid gegeven. Mocht je toch nog met vragen zitten, onze hr experten helpen je graag verder! Je kan ons altijd bereiken via [email protected]