Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens ongeziene waterlast

De procedure voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die vanuit de RVA is opgestart als gevolg van het slechte weer wordt gelukkig verlengd. Deze procedure werd opgestart voor al de getroffenen van de tragische waterlast die plaatsvond midden juli.

De RVA heeft aangegeven dat de verlenging zal gelden tot en met 31 december van dit jaar.

Overmacht

Het gaat hier meer specifiek om de volgende vorm: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  De werknemer kan énkel beroep doen op deze procedure wanneer deze het werk niet kan uitoefenen wegens aangetaste infrastructuur van de werkgever of wanneer de weg naar het werk (of het openbaar vervoer) belemmerd is wegens overmacht.

Wateroverlast

De werknemer die getroffen is door deze ongeziene waterlast kan de voornoemde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen tot en met 31 december 2021. Hierbij moet het dan wel gaan om een werknemer die niet kan gaan werken omdat deze zelf getrokken is door ernstige schade, zijn werkplaats of de weg naar het werk getroffen is door de wateroverlast.

 

Wanneer men voldoet aan deze voorwaarden kan men de procedure toepassen mits naleving van alle formaliteiten. Op de website van de RVA worden deze nauwkeurig omschreven.

 

Heb je vragen omtrent de voorwaarden of wil je graag meer informatie over deze procedure? Aarzel niet om contact op te nemen met onze hr experten!