Nieuwe aanwervingen & indexaties, hoe zit dat nu precies?

In januari 2023 verwachten we een grote indexatie binnen verschillende paritair comités, waaronder PC 200 (Aanvullend Comité voor Bedienden). Maar hoe zit het als je nu reeds een nieuwe werknemer aanwerft die pas begin volgend jaar zal starten? Want er lijkt een zeer hoge indexatie op ons af te komen van +/- 10.00%. Betekent dit dat je het reeds afgesproken loon mee moet indexeren? Het antwoord vind je in deze blog!

Zoals jullie weten worden heel wat zaken en spelregels uitgewerkt & vastgelegd per paritair comité, waaronder dus ook de loonindexeringen. Verschillende bedienden kunnen zo in januari een hoge indexering verwachten. In sommige paritair comités gelden deze indexaties enkel voor de baremalonen. Voor andere sectoren gelden deze ook voor de reële lonen. (waaronder het PC 200 – aanvullend comité voor de bedienden).

Betekent dit dus concreet een extra ‘loonsverhoging’ voor de nieuwe werknemer?

Het antwoord op deze toch wel belangrijke vraag is volledig afhankelijk van wat je als werkgever hebt afgesproken en vastgelegd.

Als je niets specifiek hebt afgesproken met je nieuwe werknemer die op 1/1/2023 start, zal het afgesproken loon inderdaad nog onderhevig zijn aan de indexatie en krijgt je werknemer dus vermoedelijk nog 10.00% extra loon.

Aangezien de indexaties zullen ingaan op 1/01/2023, kan je er eventueel ook voor opteren om de startdatum van het contract uit te stellen en deze pas in voege te laten gaan op 2/01/2023. Dit is niet zo’n slecht idee, aangezien 1 januari een feestdag is en geen werkdag. Zo is de loonindexatie achter de rug en hoef je het reeds afgesproken loon niet mee te indexeren.

Een andere mogelijkheid om de indexatie te vermijden voor de nieuwe werknemer maar hem/haar toch te laten opstarten op 1/1/2023 is door een specifieke bepaling op te nemen in de arbeidsovereenkomst waarin jullie overeenkomen dat het startloon reeds de voorziene indexatie omvat.

Maar let op, als het reeds afgesproken loon onder de nieuwe barema ligt, moet je vanaf 1 januari wel de nieuwe barema’s volgen!

Hulp nodig bij zo’n clausule in de arbeidsovereenkomst? Onze HR-experten helpen je graag verder via [email protected] !