Ken jij de CAO 90 al?

De CAO 90, ook wel bekend als de niet -recurrente resultaatsgebonden voordelen, is een bonus die collectief aan werknemers kan toegekend worden, onder bepaalde voorwaarden en volgens een strikte procedure. Voordeel is dat je deze bonus, als je voldoet aan de voorwaarden, aan een sociaal en fiscaal gunstig tarief kan toekennen. Voordelig zowel voor je werknemer als voor jou als werkgever!

Maar er is natuurlijk wel wat administratie nodig. In a nutshell: als werkgever moet je op voorhand de referentieperiode bepalen waarin er een bepaalde doelstelling gemeten zal worden. Dit kan gaan over een periode van 3 maanden tot maximaal 1 jaar. Je moet de doelstellingen vastleggen, de manier waarop de resultaten gemeten zullen worden en wie recht zal hebben op deze bonus als hij/zij aan de doelstellingen heeft voldaan. Het mag dus vooraf niet zeker zijn dat de doelstellingen gehaald worden & ze moeten meetbaar zijn. Eens je plan klaar, moet je dit overmaken aan de FOD WASO, met de bijhorende documenten. Let op, de deadline voor het indienen van het bonusplan bij de griffie is 28 april.  Dus wil je in 2023 gebruik maken van de CAO 90, moet je het document zeker tijdig (dus uiterlijk 28 april) indienen. Deze deadline mag je niet missen!

Ook belangrijk: het bedrag wat je als bonus kan toekennen in het kader van de CAO 90 is niet ongelimiteerd. De sociale en fiscale grensbedragen voor 2023 zijn ondertussen bekend. Let wel, deze geïndexeerde grensbedragen zijn nog onder voorbehoud.

Het sociaal grensbedrag is vastgelegd op 3948 euro. Indien dit bedrag per kalenderjaar en per werknemer niet overschreden wordt, is deze bonus vrijgesteld van de gewone RSZ- bijdragen. De werknemer is wel nog steeds een solidariteitsbijdrage van 13.07% verschuldigd en de werkgever is een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% verschuldigd.  Het fiscale grensbedrag is vastgelegd op 3434 euro. Indien het grensbedrag per werknemer per kalenderjaar gerespecteerd wordt, is deze bonus vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.  Dus … zeer interessant voor zowel werkgever als werknemer!

Overweeg jij om in 2023 een CAO90  te implementeren? Neem dan zeker contact op met onze hr experten. Zij helpen je graag verder.