Werknemers in quarantaine

Werknemers in quarantaine

Zoals je al in een vorige blogpost kon lezen, verandert er vanaf 1 september heel wat aan de regels rond economische werkloosheid. Geen zorgen: werknemers in quarantaine kunnen voortaan wél een beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens klassieke overmacht.

Werknemers in quarantaine

Keert één van je werknemers terug uit een risicogebied? Of gaat hij of zij om een andere reden in quarantaine thuiswerken? Dan moet hij of zij je hier onmiddellijk van op de hoogte brengen, en moet de werknemer in kwestie een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen. Zo’n getuigschrift kan je verkrijgen bij de behandelde geneesheer.

Vergoeding en uitkering

Kan je werknemer nog gewoon telewerken? Dan ontvangt hij of zij het gebruikelijke loon ten laste van jou. Indien dit niet het geval is, zal de werknemer geschorst worden wegens overmacht. Met een quarantainegetuigschrift van de geneesheer kan de werknemer een beroep doen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Let op! Vanaf 1 september 2020 zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid (meer informatie vind je in dit artikel). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, zal je dus de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens klassieke overmacht moeten volgen. Graag wat meer informatie over werknemers in quarantaine? Aarzel dan niet en neem even contact met ons op!