Vakantiegeld 2022: compensatie werkloosheid overstromingen

Voor werkgevers die in Q3 (2021) bedienden in dienst hadden is er een mooie compensatie weggelegd voor het vakantiegeld in 2022 voor tijdelijke werkloosheid overstromingen.

De compensatie komt er omdat werkgevers ook moesten opdraaien voor de perioden dat er tijdelijke werkloosheid wegens overstromingen werd ingezet. Voor de werknemers is er ook een fijne meevaller: de dagen dat zij immers tijdelijk werkloos waren wegens overstromingen zijn volledig gelijkgesteld voor vakantie.

 

Compensatie

De overheid stelt een beperkt budget ter beschikking. Het gaat over 703 420 euro. De compensatie voor de werkgever is een deel van dat budget, geplafonneerd tot € 18,00 per dag tijdelijke werkloosheid overmacht overstroming aangegeven het derde of vierde kwartaal 2021.

Indien de werkgever al een compensatie ontvangt voor de tijdelijke werkloosheid wegens overstromingen, dan wordt enkel het gunstigste bedrag toegekend. Voor de compensatie tijdelijke werkloosheid wegens overstromingen (vakantiegeld) is er een ander budget vrijgemaakt én een speciale verdeelsleutel.

Wanneer krijg je deze compensatie?

Als werkgever hoef je geen aanvraag te doen, de RSZ berekent de compensatie namelijk automatisch op basis van de dmfa gegevens.

Het resultaat wordt in mindering gebracht van de bijdragen die de werkgever verschuldigd is voor het 2e kwartaal 2022. Is er nog een bedrag over, dan wordt het gebruikt om de oudste schulden aan te zuiveren als die er zijn. Zo niet, kan je het bedrag gebruiken voor de daaropvolgende kwartalen of kan je de terugbetaling ervan vragen.

Hou je e-box dus zeker in de gaten. Eind juni 2022 ontvangt elke betrokken werkgever een bericht met het detail van de compensatie.

Arbeiders

Voor arbeiders is deze compensatie uiteraard niet van toepassing.

 

Vragen hierover? Bel ons of mail ons via [email protected]. We helpen je graag verder.

Bron: programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021