Vakantiegeld 2022: compensatie werkloosheid corona

Voor werknemers die in 2021 tijdelijk werkloos waren wegens corona is er goed nieuws. Deze dagen worden gelijkgesteld voor vakantie 2022. Omdat dit voor werkgevers een kostenverhoging met zich meebrengt, wordt hiervoor een compensatie voorzien.

Compensatie

De overheid stelt een beperkt budget ter beschikking. Het gaat over 46 miljoen euro, die verdeeld zal worden onder alle werkgevers die bedienden op tijdelijke werkloosheid hebben moeten zetten in 2021.

De berekening wordt gebaseerd op het principe van de compensatie zoals we deze kennen van 2021 maar er is nu wel een beperkt budget en dus plafond.

Hoe gaat men verdelen? Wel, eerst gaat men kijken naar de algehele prestatiebreuk. Dit zijn het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona ten opzichte van het totaal aantal arbeidsdagen. Daarna telt men deze resultaten op voor elke bediende en zo bekomt men het gemiddelde per werkgever. Dit gemiddelde geeft aan op welk percentage van compensatie de werkgever recht heeft.

Het percentage van de individuele werkgever wordt dan vergeleken met het totaal voor alle werkgevers. Dat eindresultaat geeft weer op welk bedrag van het totale budget je als werkgever recht hebt.

Wanneer krijg je de compensatie?

Als werkgever hoef je geen aanvraag te doen, de RSZ berekent de compensatie namelijk automatisch op basis van de dmfa gegevens.

Het resultaat wordt in mindering gebracht van de bijdragen die de werkgever verschuldigd is voor het 2e kwartaal 2022. Is er nog een bedrag over, dan wordt het gebruikt om de oudste schulden aan te zuiveren als die er zijn. Zo niet, kan je het bedrag gebruiken voor de daaropvolgende kwartalen of kan je de terugbetaling ervan vragen.

Hou je e-box dus zeker in de gaten. Eind juni 2022 ontvangt elke betrokken werkgever een bericht met het detail van de compensatie.

Arbeiders

Voor arbeiders is deze compensatie uiteraard niet van toepassing want werkgevers dragen de kost voor de gelijkstelling namelijk niet. Zij betalen een bijdrage van 15,84% voor de jaarlijkse vakantie en deze wordt enkel berekend op de effectieve arbeidslonen. De gelijkstelling zal gefinancierd worden door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de werkgever zal dus enkel de effectief gepresteerde dagen moeten betalen.

 

Vragen hierover? Bel ons of mail ons via [email protected]. We helpen je graag verder.

Bron: programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021