Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid door corona

Onze federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona nog te verlengen tot en met eind september van dit jaar.

Dat wilt concreet zeggen dat alle tijdelijke werkloosheid tot en met eind september zal vallen onder de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Er zal dus tot eind september weer afgeweken kunnen worden van de strikte definitie van het begrip overmacht.

Het kan gaan over:

  1. een volledige schorsing van de uitvoering van het arbeidscontract OF
  2. een gedeeltelijke schorsing ervan.

Wat betekent dit voor de werkgever?

De werkgever zal dus tot en met eind september enkel een ASR scenario type 5 moeten indienen. Deze aangifte vervangt de ASR scenario 2.

Een controlekaart afleveren aan de werknemer is tevens niet nodig. Verder dient de werkgever geen mededeling te sturen naar de RVA voor tijdelijke werkloosheid wegens corona overmacht.

! Let wel: deze mededeling moet wel gebeuren bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Wat betekent dit voor de werknemer?

De werknemer kan langs zijn kant ook nog tot en met 30 september gebruik maken van de eenvoudige formulieren voor de aanvraag van zijn uitkering. Voor de uitkeringen wordt tot en met eind september ook nog rekening gehouden met de lage bedrijfsvoorheffing van 15 procent.

Heb je hierover nog vragen? Neem zeker contact op met onze HR Experts via [email protected]

Het officieel bericht van de RVA verscheen op 10/06/2021 op de website van de RVA.

#talent4people #advice4talent #strategischehrpartner #kleinmaarfijn #corona #tijdelijkewerkloosheid