Tijdelijke werkloosheid na eind maart...

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid blijft zeker nog bestaan tot 30 juni 2022.

De werkgevers die al maanden beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid beseffen maar al te goed hoe ‘handig’ de vereenvoudigde procedure was én is. Er is namelijk weinig tot geen voorbereidende administratie nodig om beroep te kunnen doen op het systeem én je werknemer kan rekenen op een vervangingsinkomen van de RVA.

Dit vereenvoudigd systeem voor tijdelijke werkloosheid was sowieso – wegens overmacht corona – geldig tot en met eind maart 2022. En gelukkig voor ondernemend Vlaanderen (en België) besliste het federale kernkabinet om dit systeem zowel voor motief corona als oorlog in Oekraïne te laten bestaan tot 30 juni 2022.

Meer concreet wordt de eenvoudige procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht verlengd én tegelijkertijd wordt er een nieuw vereenvoudigde procedure in het leven geroepen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht oorlog Oekraïne. Deze laatste tijdelijke werkloosheid overmacht geldt pas vanaf 1 april 2022 (en voorlopig tot 30 juni 2022). Nog concreter betekent dit … dat als je onderneming deze maand al minder produceert wegens problemen te linken aan de oorlog, je dit onder het mom van tijdelijke werkloosheid corona dient te kwalificeren. De procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht oorlog geldt namelijk pas vanaf 1 april.

 

Schorsing

In beide situaties kan je de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.

 

Wat moet je als werkgever doen?

In beide gevallen moet je als werkgever elke maand (waarin er tijdelijke werkloosheid geweest is) een ASR scenario 5 indienen of door je sociaal secretariaat laten indienen.

 

Wat moet je als werkgever niet doen?

Je moet geen mededeling sturen naar de RVA (overmacht corona of overmacht oorlog), noch een ASR scenario 2 indienen. Tot slot blijft ook de verplichting voor aflevering C3.2A uit.

 

Interessant voor je werknemer…

De werknemer ontvangt een werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70% van het begrensde loon (zijnde 2.955.69 euro). Daarnaast krijgt deze een supplement van €5,98 per dag, betaald door de RVA. De werknemer moet niet voldoen aan de voorwaarden rond toelaatbaarheid (wachttijd, beroepsverleden).

 

Vragen hierover ? Bel ons of mail ons via [email protected]. We helpen je graag verder.

 

Volledige tekst van de RVA vind je op Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne – Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 30.06.2022 | RVA