Economische werkloosheid na 31/08/2020

Alle informatie hierna is onder voorbehoud van wijzigingen naar aanleiding van o.a. een tweede coronagolf of wijzigingen in de regelgeving.

Zoals je wellicht al kon opvangen, zullen er na 31/08/2020 enkele belangrijke wijzigingen aan de orde zijn wat betreft economische werkloosheid. Sinds 13/03/2020 konden alle werkgevers gemakkelijk gebruik maken van de tijdelijk vereenvoudigde procedure economische werkloosheid. Deze sterke vereenvoudiging blijft nog van toepassing tot 31/08/2020. Een belangrijk punt in deze materie betreft de verplichte kennisgeving vanaf 13/07/2020. Zo dienden werkgevers elke werknemer op de hoogte te brengen van de werkloosheid conform enkele voorwaarden. Maar wat met de economische werkloosheid na 31/08/2020?

Economische werkloosheid na 31/08/2020

Scenario 1: hard getroffen onderneming of sector

Voor de periode 01/09/2020 tot en met 31/12/2020 is momenteel voorzien dat de huidige vereenvoudigde procedure – met inbegrip van de meldingsplicht –  behouden blijft wanneer je:

 1. in kwartaal 2 van dit jaar minstens 20% tijdelijke werkloosheid hebt ingeroepen. De berekening gebeurt via onderstaande breuk:

2. actief bent in één van de sectoren waar de economische activiteit sterk is verlaagd. Het gaat hier om sectoren die door de Minister van Werk werden aangeduid. Deze lijst moet nog opgesteld worden en zal vermoedelijk op basis van de NACE-codes gaan verlopen.

Indien je hiervan (scenario 1) gebruik wilt maken, moet je dit wél op voorhand aanvragen via het formulier C106A-CORONA-HGO (hard getroffen ondernemingen). Dit document maak je over aan de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ bevoegd voor het gebied waar jouw hoofdzetel gevestigd is. Na een positieve beslissing van de RVA kan je de vereenvoudigde procedure toepassen tot en met 31/12/2020.

Wat betekent dit concreet voor jou als werkgever?

  • Maandelijkse aangifte van de werkloosheidsdagen (ASR werkloosheid scenario 5) met de code “aard van de dag” 5.4 en de reden “overmacht-coronavirus”.
  • Je dient geen overmacht te melden aan de RVA en er dient geen controleformulier afgeleverd te worden tot en met 31/12/2020.

Scenario 2: sector of onderneming die niet voldoet aan scenario 1

In het geval je als werkgever vanaf 01/09/2020 niet meer aan de voorwaarden voldoet om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona, is er voorzien in een tijdelijk aangepaste regeling inzake economische werkloosheid die geldig is tot en met 31/12/2020. Er zijn hierbij verschillen tussen arbeiders en bedienden, die je in onderstaande tabel kan terugvinden.

Wat betekent dit concreet als werkgever?

  • Je stelt vóór aanvang de werknemers in kennis van de voorziene werkloosheid.
  • Dezelfde dag informeer je ook de ondernemingsraad of vakbondsafgevaardigde over de economische redenen.
  • Ten minste 7 kalenderdagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag dient men de periode te melden. Dit doe je elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid. Je ontvangt nadien een ontvangstbericht met een uniek nummer en de inhoud van de mededeling.
  • Indien je gebruik wilt van tijdelijke regeling voor bedienden naast de voorwaarden dien je op voorhand een aanvraag te doen via het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL.

 

Dit dient aangetekend én ten minste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘Schorsing bedienden wegens werkgebrek’ te gebeuren. Wanneer je niet gebonden bent door een cao dan kan je de aanvraag en het ondernemingsplan indienen bij de Commissie Ondernemingsplannen van FOD Werk.

Opgelet! Indien jouw bediende op 1 september economisch werkloos is, dan moet jouw formulier C106A uiterlijk 10/08/2020 aangetekend verstuurd zijn en dan moet de voorafgaande mededeling uiterlijk 24/08/2020 gebeuren.

 

 

Ondernemingen die onder geen van beide scenario’s vallen, kunnen uiteraard steeds gebruik maken van het klassieke EW-stelsel.

Zit je nog met vragen of heb je meer details nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze HR consultants!