Invoering tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine opvang van een kind

Tot 30 juni 2022 kan je tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus aanvragen. Het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona (overmacht) zal helaas niet worden verlengd.

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Maar tot en met 31 december 2022 voorziet de RVA nog een tijdelijke versoepelende procedure om werkloosheid wegens economische redenen (=werkgebrek) aan te vragen.

Werkgevers dienen wel zoals vroeger het werkgebrek (voor arbeiders) door economische oorzaken op voorhand aan te vragen (kennisgeving voor volledige schorsing, grote schorsing of kleine schorsing) en de eerste effectieve werkloosheidsdag te melden bij de RVA.

Voor bedienden moet de werkgever voorafgaandelijk een aanvraag indienen waarin hij aantoont dat hij aan de preliminaire voorwaarden voldoet om een regeling schorsing bedienden werkgebrek in te voeren (dat wil zeggen gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan en erkend zijn als onderneming in moeilijkheden).

Wat zijn dan de versoepelingen qua formaliteiten voor de werkgevers?

 • De mededelingsperiode wordt tijdelijk ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen tot 31 december 2022.
 • Er is tot eind december geen controle kaart C32A nodig. De werkgever moet deze kaarten dus niet voorzien en overhandigen aan de werknemer. Daardoor moet er ook geen validatieboek worden voorzien. Tot 31 december 2022 moet de werkgever geen ASR scenario 2 afleveren als de werknemer een uitkeringsaanvraag heeft gedaan, wel zal de maandelijkse ASR scenario 5 verplicht blijven voor de werkgever (aangifte van het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand)
 • Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische redenen, krijgen een werkloosheidsuitkering zonder dat ze bepaalde arbeidsdagen moeten bewijzen.
 • Voor ondernemingen in moeilijkheden zijn er nog andere versoepelingen mogelijk, ik verwijs je hiervoor graag naar de website van de RVA.

Voor werkloosheid wegens overmacht moet terug worden voldaan aan de strikte definitie van overmacht. Bij overmacht is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk.

Quarantaine en geen opvang voor je kind horen onder de noemer overmacht. Deze overmachtssituaties kunnen dus recht geven op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Belangrijk is dat je deze werkloosheid aanvraagt. Deze uitkering is vanaf 1 juli 2022 terug 65% i.p.v. 70% van het begrensde loon (3.014,78 € per maand).

De gewone (oude) procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is opnieuw van toepassing. Dat wil zeggen dat de werkgever een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet versturen naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt (quarantaine attest, sluitingsattest opvang, …). Ook hier zal een C32A controle kaart niet nodig zijn tot 31 december 2022.

Voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine:

 • de werknemer mag geen ziekte attest hebben (of arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte)
 • de werknemer moet in quarantaine en kan geen telewerk verrichten

Voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens opvang kind:

 • de werknemer is afwezig op het werk wanneer doordat hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar de opvang/ het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
  • de opvang/het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • het kind zelf in quarantaine moet

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

Vanaf 1 januari 2023 kan er enkel werkloosheid aangevraagd worden via de oude gebruikelijke procedures van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

De volledige informatie kan je bekomen op de website van de RVA: Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne | RVA