Overmacht voor werknemers met opvangproblemen in de paasvakantie

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk voor werknemers die geen opvang hebben voor hun kinderen.

Het geldt voor het minderjarig kind dat bij de werknemer-ouder woont en niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan omdat deze gesloten is. Het geldt tevens als afstandsonderwijs verplicht is, of omwille van quarantaine/isolatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Opgelet!  Wanneer de werknemer op reis is geweest in een rode zone waardoor het kind niet naar school of het kinderdagverblijf kan en hierdoor in quarantaine moet, dan heeft de werknemer geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Basis

De tijdelijke werkloosheid is enkel geldig voor de dagen dat het kinderdagverblijf of school normaal open zou zijn en indien de werknemer contractueel tewerkgesteld is op deze dagen.

Paasvakantie

De Minister van Werk heeft beslist dat er in volgende situaties beroep gedaan kan worden op tijdelijke werkloosheid wegen overmacht:

Kleuterscholen die niet open zijn in de week voor de paasvakantie: Een werknemer die in de week van 29 maart 2021 tot 2 april 2021 zelf instaat voor de opvang van een kind met wie hij samenwoont en niet naar de kleuterschool kan laten gaan, kan uitzonderlijk genieten van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor deze dagen.

Kinderdagverblijven die niet open zijn in de periode van 29 maart 2021 tot 18 april 2021: Ook kan een werknemer die in de week van 29 maart 2021 tot 18 april 2021 zelf instaat voor de opvang van een kind met wie hij samenwoont en niet naar het kinderdagverblijf kan laten gaan uitzonderlijk tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Volledig of gedeeltelijk geannuleerde opvang in de paasvakantie: Wanneer een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang volledig of gedeeltelijk (= er waren meer kinderen ingeschreven dan toegelaten, waardoor de inschrijvingen van bepaalde kinderen zijn geannuleerd) geannuleerd wordt en de werknemer hierdoor zelf instaat voor de opvang van een kind met wie hij samenwoont, kan voor deze dagen een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona ontvangen.

Opgelet! Je hebt hier enkel recht op als je kind ten laatste op 18 maart 2021 was ingeschreven voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang.

Wat moet je doen?

De werknemer moet de werkgever tijdig op de hoogte brengen indien ze gebruik willen maken van tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Er kan ook maar één ouder tegelijkertijd gebruik maken van dit recht.

Volgende documenten dien je af te geven aan je werkgever:

  • een attest als bewijs van de annulatie van het vakantiekamp of buitenschoolse opvang. Deze dient afgeleverd te worden door de organisator van het geannuleerde kamp. Als het gaat over de annulatie van de inschrijving van het kind dan is er een model document op de site van de RVA dat ingevuld moet worden door de organisator van het kamp of de opvang.
  • een attest opvang kind, wanneer de overheid aangeeft dat het kind in de week voor de paasvakantie niet naar de kleuterschool mag gaan en de werknemer zelf instaat voor de opvang moet er een attest worden ingevuld. Het attest is beschikbaar op de site van de RVA en moet worden afgeleverd als de werkgever hiernaar vraagt. Dit geldt ook voor de periode van 29 maart 2021 tot en met 18 april 2021 voor de kinderdagverblijven.

 

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij onze experts via [email protected]!