Overgangsmaatregelen Vlaamse ondersteuningspremie

Vanaf 01/07/2023 kunnen werkgevers in de privésector die iemand in dienst hebben of willen nemen met een arbeidsbeperking een nieuwe soort premie aanvragen. Deze premie is nu gekend onder de naam de Vlaamse ondersteuningspremie of kort VOP-premie.  In juli volgend jaar zal het systeem van de VOP-premie omgezet worden naar individueel maatwerk, of in het kort IMW. Hiermee wordt de inzetbaarheid vergroot op de arbeidsmarkt voor werknemers met een arbeidsbeperking.

De VOP-premie of de IMW biedt een tegemoetkoming in de vorm van een financiële ondersteuning. Deze ondersteuning compenseert de eventuele bijkomende kosten, de lagere productiviteit en begeleiding op de werkvloer die de arbeidsbeperking met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het aanpassen van het takenpakket op maat van de werknemer
  • Extra begeleiding geven voor de werknemer
  • Uitgebreide ondersteuning ontvangen van collega’s of leidinggevende

Deze financiële ondersteuning kan bestaan uit een loonpremie en/of een begeleidingspremie. De loonpremie is afhankelijk van het effectief betaalde loon. De begeleidingspremie is afhankelijk van de hoeveelheid begeleiding de desbetreffende werknemer nodig heeft.

Je kan als werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor een IMW van 5 jaar bij werknemers met een langdurige problematiek (nog verlengbaar nadien). Of voor een IMW van 2 jaar, voor werknemers waarbij de situatie nog kan evolueren (in bepaalde gevallen ook verlengbaar).

Een aanvraag kan door de werkgever ingediend worden in het WSE-loket. Aanvragen vanaf 1/07/2023 zullen aan de voorwaarden moeten voldoen van het IMW.

Wel dien je  rekening te houden met het volgende:

  • De arbeidsbeperking zal nog steeds eerst moeten worden erkend door de VDAB;
  • De VOP is momenteel uitgesloten voor werknemers met een flexi job en werknemers met een IBO contract;
  • De jobstudenten, seizoenarbeiders en gepensioneerden kunnen onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen.

 

De VDAB heeft binnenkort een Servicelijn beschikbaar voor alle vragen rond IMW.

Deze premie is ook van toepassing voor zelfstandigen die zelf een erkende arbeidsbeperking hebben.

 

Vragen omtrent de aanvraag en de voorwaarde? Bel ons of mail ons via [email protected]. We helpen je graag verder.