Een “primostarter” krijgt vermindering van de sociale bijdrage!  

Ben jij klaar om te starten als zelfstandige? Dan is er goed nieuws voor jou, want zelfstandigen die hun activiteit opstarten als primostarter krijgen sinds 1 april 2022 een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen.

Ben jij een primostarter?

Ben jij een beginnende zelfstandige in hoofdberoep én tijdens 20 kwartalen (5 jaar) voor de start of herneming van je activiteit was jij niet onderworpen in hoofdberoep? Voldoe jij aan deze voorwaarden?

Dan kan jij genieten van een vermindering van je voorlopige sociale bijdrage van het eerste kalanderkwartaal van onderwerping.

Ook interessant: zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen ook in aanmerking.

 

 Hoeveel sociale bijdragen betaal je als primostarter?

De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep tot het einde van het derde volledige kalenderjaar bedragen momenteel € 751,25 (refertejaar 2019 berekend op een inkomen van € 14.658,44).

De werkelijke bijdragen kan je sociaal verzekeringsfonds pas berekenen als de fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld. Dit is meestal een of twee jaar later.

Door deze maatregel kunnen primostarters reeds voor de eerste vier kwartalen lagere sociale bijdragen betalen. Hierbij gelden volgende drempels:

  • Indien je geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar € 7.569,70 niet overschrijven à dan betaal je € 387,95 per kwartaal;
  • EN 20.50% op het deel van de geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger dan € 7.569,70

 

 En wat is deze vermindering dan?

Zelfstandigen in hoofdberoep die vanaf 1 april 2022 starten als primostarter, krijgen een korting van nog eens € 100 op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal als zelfstandige.

In dat eerste kwartaal betaal je dus als primostarter een sociale bijdrage van € 287,00 in plaats van € 387,00.

 

Hoe krijg je deze vermindering?

Voor de vermindering hoef je geen aanvraag in te dienen, ze zal automatisch toegepast worden.

De korting van het 2de kwartaal van 2022 zal ten laatste toegepast worden bij het vervaldagbericht van het 3de kwartaal.

 

Vragen hierover? Bel ons of mail ons via [email protected]. We helpen je graag verder.