Verlofdagen beter kwijt dan rijk!

Verlofdagen beter kwijt dan rijk!

Nu het ’s avonds weer vroeg donker wordt, is er geen ontsnappen meer aan… We naderen stilaan het einde van 2020. Maar let op: je bent je verlofdagen beter kwijt dan rijk!

In normale omstandigheden slinken de nog op te nemen verlofdagen zienderogen. Maar door de coronacrisis zijn er tal van werknemers die nog een aanzienlijk aantal vakantiedagen op de teller hebben staan. Deze moeten zoals wettelijk bepaald vóór 31 december opgenomen worden. De werknemer is verplicht om de jaarlijkse vakantiedagen waarop hij recht heeft op te nemen. Bovendien is de werkgever verplicht hierop toe te zien.

Opgelet: dit geldt ook voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht!

Wettelijk gezien is het strikt verboden om niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar.

Wanneer je als werkgever je werknemers niet toelaat hun vakantiedagen op te nemen, of je neemt geen maatregelen om ervoor te zorgen dat zij hun vakantiedagen kunnen opnemen, riskeer je als werkgever sancties wegens het niet-naleven van je verplichtingen. Zorg er dus zeker voor dat al je werknemers hun vakantiedagen tijdig opnemen.

Verlofdagen beter kwijt dan rijk: maar wat nu?

Dus… indien je als werkgever vaststelt dat sommige van je werknemers nog heel wat vakantiedagen op de teller hebben staan, raden we je aan om hen schriftelijk te laten weten dat ze deze dagen vóór het einde van het jaar dienen op te nemen. Vraag hen daarnaast om alvast hun volgende vakantieplanning door te sturen, zodat je hiermee rekening kan houden. Je wilt immers tegen het einde van het jaar niet voor verrassingen komen te staan als al je werknemers tegelijk thuis zijn omdat ze nog vakantiedagen moeten opnemen!

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de wettelijke vakantiedagen of gerelateerde zaken? Aarzel niet, en neem contact op met één van onze HR experts.

Tags: