Bedrijfsvoorheffing tijdelijk verlaagd tot 30 juni

Op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wordt in principe 26.75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Door het coronavirus zijn nog steeds veel werknemers langdurig tijdelijk werkloos. De regering wilt de werknemers, die lang tijdelijk werkloos zijn, daarom extra ondersteunen.

Het tarief van de bedrijfsvoorheffing is om die reden tijdelijk verlaagd tot 15% op de wettelijke uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Tijdelijk karakter

De verlaging van het percentage van 26.75% naar 15% is tijdelijk. Deze was voorzien van 1 mei 2020 tot 31 december 2020. De verlaging werd dan verlengd tot en met 31 maart 2021 en werd nu nog een keer verlengd tot en met 30 juni 2021.

Niet van toepassing op extralegale uitkeringen

De bedrijfsvoorheffing van 15% is enkel van toepassing op de wettelijke uitkeringen van tijdelijke werkloosheid. Dit wilt zeggen dat het niet van toepassing is op de extralegale uitkeringen en op sectorale- en extralegale toeslagen toegekend door de werkgever. Deze blijven namelijk onderworpen aan de BV van 26.75%.

Let wel: afrekening volgt nog!

De bedrijfsvoorheffing stemt niet noodzakelijk overeen met het tarief van de inkomstenbelasting dat uiteindelijk op deze uitkeringen zal worden toegepast. Er zal geen onderscheid gemaakt worden tussen de wettelijke uitkering voor tijdelijke werkloosheid en andere werkloosheidsuitkeringen voor de definitieve belasting.

Aan de finale belasting op deze inkomsten zijn (nog) geen wijzigingen aangebracht.

Heb je hierover nog extra vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via [email protected]