Heet van de naald: wijziging in de berekening van het vakantiegeld voor nieuwe bedienden

Wijziging in de berekening van het vakantiegeld voor nieuwe bedienden.

Het is zo dat een bediende bij uitdiensttreding het vakantiegeld ontvangt voor de nog niet opgenomen vakantiedagen van dat lopende jaar. Daarbovenop komt dan ook nog eens het dubbel en enkel vakantiegeld voor het opgebouwd rugzakje vakantie voor het komend jaar. Op de personeelsdienst zegt men wel eens ‘vertrekvakantiegeld’.

Als deze bewuste bediende dan bij de nieuwe werkgever opstart dan dient deze laatste het vakantieattest (met alle vermeldingen van het vertrekvakantiegeld) over te maken aan de nieuwe werkgever. Deze zorgt dan, al dan niet met het loonsecretariaat, voor de verrekening van dit attest in de maand mei of juni.  Het gevolg was dan soms dat bedienden in die maand bijna geen loon hadden.

Wijzigingen vanaf nu

Het dubbel vakantiegeld van de nieuwe bediende zal nog altijd uitbetaald worden in de maand mei/juni. Het enkel vakantiegeld wordt echter al verrekend wanneer een werknemer vakantiedagen opneemt. De verrekening van dit enkel vakantiegeld gebeurt dus met andere woorden gespreid.

Dit wilt zeggen dat de werknemer in de maand mei/juni weinig impact zal ondervinden in tegenstelling tot het verleden waarin er vaak amper loon overbleef na de hele verrekening. De maanden waarin de bediende vakantie neemt zal er natuurlijk wel minder loon worden uitbetaald.

Wat moet jij nu concreet doen?

Je moet als werkgever iedere maand dat de nieuwe bediende vakantie neemt een nieuwe verrekening maken. Dat is dus extra administratie maar …. geen zorgen want wij rekenen dit graag voor je uit!

Heb je vragen hierover? Aarzel niet om contact op te nemen met onze hr experten!