Wijziging bekendmakingstermijn variabel uurrooster volgens de ‘arbeidsdeal’

Voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster is er vanaf 2023 een wijziging opkomst in verband met de bekendmakingstermijn. De arbeidsdeal voorziet namelijk dat toekomstige werkplanningen vroeger klaar moeten zijn. Dit moet je weten!

Variabele werkroosters:

Werknemers die deeltijds aan de slag gaan & tewerkgesteld worden met een variabel uurrooster, weten niet op voorhand op welke dagen/uren ze moeten werken. De werkgever heeft namelijk de mogelijkheid om dit deels zelf te bepalen. Wel dient men rekening te houden met de bekendmakingstermijnen van deze planningen aan de werknemer.

Huidige wetgeving:

De huidige wetgeving voorziet een termijn van 5 werkdagen voor de bekendmaking van de variabele werkroosters. Bij een aantal sectoren (waaronder de horeca) wordt deze termijn zelfs teruggedrongen naar 1 werkdag.

Nieuwe (toekomstige) wetgeving:

De nieuwe regelgeving zal een verlenging van deze termijn voorzien naar 7 werkdagen. Sectoren die  uitzonderingen kennen zouden deze termijn beperken tot 3 werkdagen.

Deze bekendmakingstermijn moet gerespecteerd worden vanaf deze vastgelegd is in het arbeidsreglement. Let op, de aanpassing van het arbeidsreglement moet wel gebeuren binnen de 9 maanden vanaf de nieuwe wet zijn intreden maakt.

Good to know: voor de sectoren tuinbouw, schoonmaak & bedienden van autorijscholen gelden momenteel specifieke (sectorale) regels. Deze kunnen dan ook behouden blijven tot de afloop van de betreffende CAO’s.

Nog een specifieke vraag? Laat het ons weten via [email protected] !