Herinvoering 120 voordelige relance overuren vanaf 1/07/2023

Het interprofessioneel akkoord voorziet dat er opnieuw 120 overuren gepresteerd kunnen worden per kalenderjaar, met ingang vanaf 1/07/2023 t.e.m. 30/06/2025 voor alle sectoren.

In tegenstelling tot de gewone overuren, zijn deze relance overuren vrij van loontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Het gaat dus om bruto = netto overuren. Een voordeel voor zowel werkgever als werknemer!

Aangezien het voor de periode 01/01/2023 – 30/06/2023 niet mogelijk was om deze relance uren toe te passen, start het quotum voor 2023 bijgevolg op 1/07/2023.

Praktisch

Net zoals bij de gewone vrijwillige overuren, dient de werknemer een schriftelijk akkoord te ondertekenen. Op die manier bevestigt hij deze relance-uren vrijwillig te presteren. Deze schriftelijke overeenkomst is slechts max. 6 maanden geldig en dient indien nodig verlengd te worden.

Voor de verwerking van deze uren in de loonadministratie kan je best expliciet aangeven dat het gaat om relance overuren (bruto=netto). Zodoende kunnen je payroll-experten deze uren correct verwerken.

Het wetgevend kader kan niet tijdig gefinaliseerd worden, maar de werkgeversorganisaties hebben erop aangedrongen om de relance-overuren wel al te kunnen gebruiken per 1/07/2023. Zowel de RSZ als het FOD Waso hebben beiden hun goedkeuring van het gebruik van deze overuren per 1 juli, gepubliceerd op hun website.

Heb jij nog vragen of heb je hulp nodig bij het opstellen van een schriftelijke overeenkomst? Stuur ons gerust een mail via [email protected] en we helpen je graag verder!