NIEUW: Vrijstelling doorstorting BV voor opleidingen

Opleiden is het nieuwe rekruteren. Deze leuze heb je vast al veel gehoord. Uit het nieuw federaal akkoord komt dit gegeven van ‘opleiden’ ook sterk naar voren.

De regering heeft namelijk beslist om een fiscaal voordeel toe te kennen aan werkgevers die sterk inzetten op opleidingen voor hun werknemers. Wat je moet weten over deze fiscale korting voor werkgevers in de privésector die hun werknemers opleiden, lees je hierna.

Het gaat meer specifiek om een vrijstelling in de doorstorting van de BV ten belope van 11.75 procent van de normale belastbare lonen (met een plafond van 3.500 euro per VTE) die in aanmerking genomen mogen worden voor deze vrijstelling/korting. Deze vrijstelling gaat in op 1/1/21 en kan maximaal 10 keer worden toegepast per werknemer.

De voorwaarden

De voorwaarden zijn wel belangrijk om aanspraak te maken op deze vrijstelling.

  • De opleidingen moeten gegeven worden binnen een bepaalde tijdspanne.
  • De opleidingen worden niet gegeven in het kader van een wettelijke of reglementaire verplichting.
  • De opleidingsdagen zijn bijkomend, bovenop de wettelijke minimumopleidingen per werknemer per jaar.
  • De opleidingen zijn niet gratis. Er moet effectief een kost zijn voor de werkgever.
  • De werknemers in kwestie moeten minstens 6 maanden in dienst zijn en dienen minimum 5 of 10 dagen opleiding te volgen, afhankelijk van het scenario.

 

Scenario 1: GO’s of grote ondernemingen à hier geldt dat men minimum 10 opleidingsdagen dient te organiseren binnen de aaneengesloten referteperiode van 30 kalenderdagen.

  • Waarvan slechts 10 procent informele opleidingsdagen (art 9 wet werkbaar en wendbaar werk)

 

Scenario 2: KMO’s of kleine vennootschappen die voldoen aan artikel 1:24, §1-6 WVV à hier geldt dat men minimum 5 opleidingsdagen dient te organiseren binnen de aaneengesloten referteperiode van 75 kalenderdagen.

  • Waarvan slechts 20 procent informele opleidingsdagen (art 9 wet werkbaar en wendbaar werk)

 

Scenario 3: werkgevers die een ploegenpremie betalen omwille van ploegenwerk of nachtwerk à hier geldt dat men minimum 10 opleidingsdagen dient te organiseren binnen de aaneengesloten referteperiode van 60 dagen waarbij er ploegenpremies aan de orde zijn binnen die referteperiode.

  • Waarvan slechts 10 procent informele opleidingsdagen (art 9 wet werkbaar en wendbaar werk)

 

 

 Meer hierover weten? Neem dan zeker contact op met ons team van experten via [email protected]! We geven je graag extra uitleg!