Loonbonus CAO nr.90

De loonbonus CAO nr.90 ook wel de niet-recurrente resultaatgebonden bonus genoemd, is een bonus die gekoppeld is aan collectieve resultaten en fiscaal bijzonder interessant is voor werknemer én werkgever.

Als je deze wilt invoeren moet je wel rekening houden met de deadline (30 april) en enkele belangrijke formaliteiten. Het is niet gemakkelijk om deze in te voeren in je organisatie, maar levert netto het meeste op voor je werknemers.

Identiek of gecategoriseerd

Je kan kiezen tussen een identieke bonus waarbij het bedrag of het overeenkomstige beloningspercentage voor alle werknemers gelijk is. Of een gecategoriseerde premie waarbij het bedrag kan variëren op basis van objectieve verdeelsleutels, zoals anciënniteit of functie. De mogelijke criteria liggen vast bij KB.

Ook kan je als werkgever ervoor kiezen om deze bonus aan een deel van je werknemers toe te kennen, als er vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald.

Maximumbedragen

Om te kunnen profiteren van de gunstregimes hierna, moet je bonus voldoen aan 2 plafonds:

  • Sociaal: bruto maximum 3 416 euro
  • Fiscaal: netto maximum 2 968 euro

Gunstregime

  • De werkgever moet enkel 33% solidariteitsbijdrage betalen en is onderworpen aan vennootschapsbelastingen.
  • De werknemer moet 13,07% persoonlijke RSZ-bijdrage betalen en geen fiscale voorheffing.
  • Deze kosten gelden gedurende de termijn die je afspreekt in de bepalingen van het loonbonusplan.

Wat moet je zeker doen?

  • Het vastleggen van objectieve en meetbare doelen (bv. verhoging omzet, kostenverlaging, toename winstmarge bij productie, hogere klanttevredenheid, …)
  • Het bepalen van een referentieperiode van de doelen (minimaal 3 maand, maximaal 1 jaar)
  • Het afsluiten van een CAO, toetredingsakte (conform de formaliteiten, termijnen) en overmaken aan FOD WASO
  • Wachten op GO van FOD WASO alvorens implementatie

 

Wil je graag meer weten hierover? Neem dan contact op met onze experts ‘flexibel verlonen’ via [email protected]