CAO90 Tag

De CAO 90, ook wel bekend als de niet -recurrente resultaatsgebonden voordelen, is een bonus die collectief aan werknemers kan toegekend worden, onder bepaalde voorwaarden...

De loonbonus CAO nr.90 ook wel de niet-recurrente resultaatgebonden bonus genoemd, is een bonus die gekoppeld is aan collectieve resultaten en fiscaal bijzonder interessant is voor werknemer én werkgever.