Liberform-premie voor (online) opleidingen

Hoe je werknemers in quarantaine vergoeden

Wist je dat … werkgevers die behoren tot het paritair comité voor vrije beroepen (PC 336) recht hebben op een premie voor de opleidingen die jij (als werkgever) en/of jouw personeel in 2021 volgden?

‘Liberform’, het opleidingscentra voor de sector van vrije beroepen, kent deze premie toe wanneer de opleiding effectief gevolgd en betaald is.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Om recht te hebben op de premie, moet je aan 2 vereisten voldoen:

  1. Het moet een opleiding zijn die rechtstreeks verband houdt met de functie die men uitoefent
  2. De opleiding moet gegeven zijn door een erkende opleidingsverstrekker

Het kan zowel een fysieke opleiding zijn als een digitale (online) opleiding.
De opleiding dient min. 1u te bedragen.

 Vraag de premie tijdig aan!

Wens je een premie aan te vragen voor de opleidingen die jij of jouw personeel in 2021 volgden? Dan moet je uiterlijk op 28/02/2022 de premie aanvragen via de website van Liberform.

 Opmerking

Indien je voor de eerste maal de premie aanvraagt, dien je je nog te registreren.

Liberform zal na 20/02/2022 geen wachtwoorden meer aanmaken. Dus moet je je nog niet geregistreerd hebben, doe dit dan zeker tijdig! Na je registratie kan het tot 24u duren vooraleer je een wachtwoord ontvangt.

Via de website van Liberform kan je je aanvragen steeds nagaan.