Het Vlaams Opleidingsverlof: nieuw gemeenschappelijk initiatiefrecht

De Vlaamse regering heeft enkele aanpassingen voorzien aan het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) voor het schooljaar 2021-2022.

Werknemers die hier recht op hebben mogen met andere woorden afwezig zijn op het werk, met behoud van loon, om een opleiding te volgen. De werkgever kan een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen ter compensatie.

Vlaanderen zet extra in op opleiding én de leergoesting van de Vlaamse werknemer. Immers: opleiden is het nieuwe rekruteren en zoals zo mooi staat omschreven op de website van Departement Werk & Sociale Economie: competenties zijn de grondstof van de Vlaamse economie.

What’s new?

De werkgevers en werknemers kunnen op “gemeenschappelijk initiatief” extra budget en uren voorzien om opleidingen mogelijk te maken. Dit wilt zeggen dat een werknemer maximaal 250 VOV-uren kan opnemen. Dit is een verdubbeling van het recht op VOV tot voor kort. Een werknemer kan met andere woorden zowel zijn eigen opleidingskeuze volgen als ingaan op een voorstel voor opleiding van de werkgever.

Ook wordt de minimumvoorwaarde van de 32 uur opleidingen sterk versoepeld. Voorheen moest de werknemer zich voor minimaal 32 uur inschrijven voor één opleiding. Nu kan de werknemer meerdere opleidingen combineren om aan deze kaap van 32 uur te komen.

Deze regels gelden voor het schooljaar 2021-2022. Bijna dus!!

Arbeidskansen vergroten en competenties versterken

Deze regeling is bedoeld om de toekomstkansen voor werknemers aanzienlijk te vergroten op de Vlaamse arbeidsmarkt. De opleiding moet dus ook helemaal niet jobgerelateerd zijn.

Heb je vragen hierover of wens je met onze experten een sterk opleidingsplan op te maken?  Aarzel niet om contact op te nemen met onze hr experten!

 

bron: https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/nieuw-in-het-vlaams-opleidingsverlof-gemeenschappelijk-initiatiefrecht