PC 124: ontwerpsectorakkoord 2023-2024

In PC 124 (bouw) werd recent een ontwerpsectorakkoord gesloten. Er dienen nog diverse cao’s afgesloten te worden om dit te concretiseren, dit weten we al!

KOOPKRACHT

Er is geen ruimte voor loonsverhoging, de loonnorm voor 2023-2024 bedraagt dus 0%. Uiteraard blijven baremieke verhogingen en indexeringen wel mogelijk. Daarnaast is het ook mogelijk om een koopkrachtpremie toe te kennen, dit vormt ook een uitzondering op de loonnorm.

Ondernemingen die in 2022 een hoge winst of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald moeten een koopkrachtpremie toekennen aan hun arbeiders. De koopkrachtpremie (van 250, 500 of 750 EUR) zal in de loop van de maand december 2023 toegekend aan de werknemers die op dat ogenblik in dienst zijn.

Wat is hoge winst of uitzonderlijk hoge winst?

 • Een onderneming behaald ‘hoge winst’ als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,15 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren en lager dan 1,5 x deze gemiddelde winst bedraagt (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde);
 • Een onderneming behaald ‘uitzonderlijk hoge winst’ als de winst in 2022 ten minste hoger is dan 1,5 x gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde).

 

Tip: laat dit aftoetsen bij je boekhouder. Onder winst in 2022 wordt de bedrijfswinst bedoeld en dit op het niveau van de technische bedrijfseenheid. Indien het boekjaar niet overeenstemt met een kalenderjaar, wordt gekeken naar de winst gerealiseerd in het boekjaar dat afsluit in 2022.

 Bedrag koopkrachtpremie (*):

 • Heeft je onderneming in 2022 een hoge winst behaald? Dan bedraagt de koopkrachtpremie:
  • 250 EUR als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,15 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren;
  • 500 EUR als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,25 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • Heeft je onderneming in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald? Dan bedraagt de koopkrachtpremie 750 EUR.

 

(*) Koopkrachtpremie wordt pro rata toegekend o.b.v. de effectieve gewerkte dagen in 2022.

(!) Let wel, de som van de uit te keren premies mag slechts maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen.

Informeer Talent4People tijdig!

Let op: Talent4People kan niet nagaan of jullie aan de voorwaarden voldoen. Indien jullie de consumptiecheques willen bestellen gelieve dan ook voor 8/12/2023 een seintje te geven

 • Wil je dat wij de cheques voor jullie bestellen, dan vragen wij hier een kost van 5 euro excl. BTW per werknemer voor (gelieve de leverancier mee te delen, indien deze nog niet gekend is bij ons).
 • Ook als jullie deze cheques zelf willen bestellen, moeten we het bedrag per werknemer ontvangen om op de loonbrief te boeken.

 

ECOCHEQUES

Het bedrag van de ecocheques wordt gebracht op 115 EUR/jaar vanaf referteperiode 1/04/2023 – 31/03/2024.

Momenteel bedragen deze 100 EUR voor een voltijdse werknemer, met volledige referte.

OPLEIDING

Voor ondernemingen met minstens 20 werknemers, wordt het individueel opleidingsrecht + groeipad als volgt vastgelegd:

 • 2023-2025: 2,5 dagen
 • Vanaf 01/01/2026: 3 dagen
 • Vanaf 01/01/2027: 3,5 dagen
 • Vanaf 01/01/2028: 4 dagen
 • Vanaf 01/01/2029: 4,5 dagen
 • Vanaf 01/01/2030: 5 dagen

 

STUDENTEN

 • Geen specifieke loonbarema’s voor studenten meer. Het minimum uurloon wordt vastgesteld op het uurloon volgens cat. I (vanaf 1/7/2023);
 • De opleiding basisveiligheid moet gevolgd worden binnen de 5 werkdagen binnen zijn arbeidsregime;
 • Tevens wordt studentenarbeid mogelijk op zaterdagen voor alle studenten;
 • Studentenarbeid leerlingen (duaal leren): mogelijkheid tot studentenarbeid bij de eigen werkgever in de maanden juli/augustus.

 

MOBILITEIT

 • Aanpassing van de mobiliteitsvergoeding chauffeur (die alleen rijdt) vanaf 1/09/2023: 0,035 EUR/km;
 • Aanpassing kilometergrens voor de mobiliteitsdag vanaf 2023: 30.000 km;
 • De sectorale fietsvergoeding zal vanaf 1/09/2023 verhoogd worden naar 0,27 EUR/km (momenteel 0,24 EUR/km).

 

SWT

Verlenging in uitvoering van de cao’s van de NAR van de sectorale regelingen SWT tot 30/06/2025.

 • Algemene regeling vanaf 62 jaar;
 • Bijzondere regelingen vanaf 60 jaar (‘ongeschikten’ en lange loopbaan);
 • Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid;
 • Werknemers met ernstige lichamelijke problemen: stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar loopbaan.

 

TIJDSKREDIET & LANDINGSBANEN

 • Verlenging tijdskrediet – landingsbanen tot 30/06/2025;
  • 1/5e vermindering en halftijds vanaf 55 jaar.
 • Tijdskrediet (voltijds of deeltijds) met motief: 36 maanden (opleiding) of 51 maanden (zorg).

 

BESTAANSZEKERHEID

 • Verlenging van de bestaanszekerheidstelsels tot 31/12/2024;
 • Aanpassing bedragen arbeidsongevallen vanaf 1/07/2023.

 

Heb jij nog een specifieke vraag? Laat het ons gerust weten via [email protected]!