Inhaalrustdagen & vervangingsfeestdagen 2022 (PC 124 – BOUW)

Wij sommen graag de vastgelegde feestdagen en inhaalrustdagen voor 2022 in PC 124 voor je op!

Feestdagen 2022

 • Maandag 3 januari 2022 (vervangingsfeestdag van 1 januari 2022)
 • Maandag 18 april 2022
 • Donderdag 26 mei 2022
 • Vrijdag 27 mei 2022 (vervangingsfeestdag van 1 mei 2022)
 • Maandag 6 juni 2022
 • Donderdag 21 juli 2022
 • Maandag 15 augustus 2022
 • Dinsdag 1 november 2022
 • Vrijdag 11 november 2022
 • Maandag 26 december 2022 (vervangingsfeestdag van 25 december 2022)

 

Inhaalrustdagen 2022

Op basis van KB nr. 213 en CAO :

 • Dinsdag 4 januari 2022 (KB)
 • Woensdag 5 januari 2022 (KB)
 • Donderdag 6 januari 2022 (KB)
 • Vrijdag 7 januari 2022 (KB)
 • Donderdag 14 april 2022 (KB)
 • Vrijdag 15 april 2022 (KB)
 • Maandag 31 oktober 2022 (CAO)
 • Woensdag 2 november 2022 (CAO)
 • Dinsdag 27 december 2022 (CAO)
 • Woensdag 28 december 2022 (CAO)
 • Donderdag 29 december 2022 (CAO)
 • Vrijdag 30 december 2022 (CAO)

Op deze bovenstaande inhaalrustdagen wordt er niet gewerkt in de bouw. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Uitzonderingen op basis van KB 213:

 • Arbeiders belast met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen;
 • Wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de arbeidswet van 16/03/1971.

Indien er arbeid wordt verricht op een inhaalrustdag, dient er een inhaalrustdag te worden toegekend binnen de 6 weken die volgen op de inhaalrustdag waarop arbeid werd verricht.

Uitzonderingen op basis van CAO:

 • Wanneer de arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16/03/1971;
 • Arbeiders belast met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
 • Arbeiders tewerkgesteld binnen ondernemingen, die op het moment van de toekenning van rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

 

Arbeiders hebben zoals hierboven besproken, recht op inhaalrustdagen indien ze worden tewerkgesteld op een inhaalrustdag. Deze inhaalrustdagen (volgens CAO) moeten worden toegekend :

 • Binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht in geval van tewerkstelling op een rustdag voor de uitzonderingen onder puntje 1 en 2;
 • Binnen de 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld voor de uitzonderingen bedoeld onder puntje 3.

 

Heb je bijkomende vragen? Neem dan zeker contact op met onze HR-professionals via [email protected]