ZIEK TIJDENS JE VERLOFPERIODE? WAT NU?

Over het algemeen, met uitzondering van de collectieve vakantie voor arbeiders, telt de eerste schorsingsoorzaak.

Zo zal een werknemer die voor zijn geplande vakantiedagen ziek geworden is, de vakantiedagen kunnen opnemen op een later moment. Wordt de werknemer ziek tijdens zijn verlof, dan tellen deze dagen alsnog mee als vakantiedagen. Deze kunnen dus niet worden verplaatst naar een later tijdstip.

Bovendien heeft de werkgever het controlerecht om op het verblijfadres van de werknemer een controlearts te sturen. Indien de werknemer deze controle weigert, is de werkgever gerechtigd om het gewaarborgd loon in te houden.

Zelfs als de werknemer tijdens zijn ziekteperiode in het buitenland verkeert, kan de werkgever alsnog een controlearts sturen naar het verblijfplaats (aldus het vakantieadres). In de realiteit is dit vaak niet haalbaar… Het blijft dus belangrijk om bepalingen op te nemen in het arbeidsreglement wat betreft de controleprocedure.

Zit je nog met een vraag of wens je graag de controleprocedure uit je arbeidsreglement up-to-daten?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] !