Collectieve verplaatsing feestdagen 2024

Zijn er bij jouw onderneming feestdagen uit 2024 die vallen op inactiviteitsdagen (bv. zondag)? In dat geval moet je deze dagen vervangen door een gewone werkdag binnen de onderneming. Op die manier garandeer je het recht op 10 feestdagen aan je werknemers. Even een opfrissing van de formaliteiten…

Een onderneming kiest zelf of ze vervangingsdagen vastleggen voor alle werknemers samen (collectief) of ze de werknemers de vrije keuze geven om een vervangingsdag te bepalen (individueel).
Indien je een regeling wenst op te nemen voor alle werknemers samen, dan dien je de data van de vervangingsdagen uiterlijk vóór 15/12/2023 kenbaar te maken bij het personeel.

De aankondiging gebeurt via een gedateerd & ondertekend bericht. Dit bericht wordt uitgehangen in de onderneming. Vergeet niet om dit bericht toe te voegen als bijlage aan het arbeidsreglement!

Heb jij nog een specifieke vraag of heb je hulp nodig bij de opmaak van een bijlage? Contacteer onze HR-experten via [email protected] .

Gelieve het T4P-team in te lichten over de periodes van collectieve sluiting & vervanging van de feestdagen in 2024 voor jouw onderneming. Zodoende kunnen wij hier alvast rekening mee houden.