Ben jij al op de hoogte van het nieuw zorgverlof dat binnenkort in werking zal treden?

Eén van de gevolgen van de recente EU-richtlijn ‘Work-Life balance’ gaat over een nieuw zorgverlof. Bedoeling van dit nieuwe zorgeverlof is voor ouders en verzorgers het evenwicht tussen werk en privé te vergemakkelijken indien er zorg moet gegeven worden aan een gezins- of familielid.

Wat is dit nieuwe zorgverlof nu precies?

Dit nieuwe zorgverlof kan binnenkort (want een exacte startdatum is nog niet gekend) toegekend worden aan werknemers om vrijgesteld te worden van de beroepsactiviteiten om de nodige zorg of steun te geven aan een gezins- of familielid dat dit nodig heeft omwille van een ernstige medische reden. De werkgever kan deze aanvraag niet weigeren.

Hoelang duurt dit zorgverlof?

Dit zorgverlof valt binnen het kader van verlof om dwingende reden (waar je als werknemer 10 dagen per jaar van hebt in het totaal).

Een werknemer kan binnen dit kader maximaal 5 kalenderdagen per jaar beroep doen op dit nieuwe zorgverlof.

Let op, dit zorgverlof is complementair met de andere thematische verloven (bv. mantelzorg) maar wordt wel afgetrokken van de toegestane dagen verlof om dwingende redenen (10 dagen / kalenderjaar). Dus stel je neemt 5 dagen zorgverlof op in het kader van het verlof om dwingende redenen, dan kan je niet nog eens 5 dagen zorgverlof opnemen. Je hebt dan wel nog recht op 5 dagen verlof om dwingende redenen.

Hoe kan je dit zorgverlof aanvragen?

Als een werknemer zorgverlof wil inzetten, moet hij rekening houden met 2 voorwaarden.

  • Ten eerste moet de werknemer zijn werkgever VOOR de start van zijn werk mondeling of schriftelijk op de hoogte brengen.
  • Ten tweede moet de werknemer de werkgever zo spoedig mogelijk een attest van de behandelend arts van het betrokken gezins- of familielid bezorgen wat aantoont dat deze nodige zorg en/of steun vereist is.

Belangrijk: er is (nog) geen termijn vastgesteld voor het indienen van dit attest voor de behandelend arts. Wat wel vastligt is dat dit attest afgeleverd moet worden in het jaar waarin het zorgverlof wordt opgenomen.

Heeft de werknemer recht op loon tijdens het zorgverlof?

De algemene regel is dat de werknemer die het zorgverlof opneemt, voor deze dagen geen loon zal ontvangen.

Let wel: check heel goed de afspraken in jouw specifieke sector want sommige sectoren hebben afgesproken dat ze wel een vergoeding geven voor deze dagen.

Vermoedelijk zullen werknemers straks wel een uitkering van de RVA krijgen, maar hierover is nog geen informatie vrijgegeven.  Van zodra er hierover meer duidelijk is, brengen we jullie op de hoogte.

Nog een belangrijk detail

De werknemer die dit zorgverlof opneemt is beschermd tegen ontslag.

Wil je meer info over dit nieuwe zorgverlof? Neem zeker contact op met onze HR consultants die elke dag vol passie zich verdiepen in de HR-wereld. ? Je kan hen bereiken via [email protected] of via onze website www.talent4people.be