Telewerken: het ideale evenwicht?

Uit een recente enquête van Partena Professional  zijn nieuwe resultaten naar boven gekomen rond het ideale evenwicht bij telewerken. Uit de resultaten is namelijk gebleken dat het ideale evenwicht te vinden is bij 3 dagen per week telewerken en 2 dagen per week naar kantoor gaan.

Dat evenwicht moet uiteraard het resultaat zijn van een gezamenlijk akkoord tussen werkgever en werknemer.

Werknemers hechten meer en meer belang aan flexibelere arbeidstijden. Het wordt dus voor elke onderneming belangrijk om een goede balans te vinden tussen werken op kantoor en werken op afstand.

Vandaar dat … om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt alsmaar meer en meer KMO’s ook een beleid van structureel telewerk uitwerken.

Telewerkpoliy van belang!

In een telewerkpolicy maak je belangrijke afspraken die gelden in de onderneming voor wat betreft het thuiswerken.

Zo kan je best vastleggen:

  • Hoe vaak is telewerken toegestaan in de onderneming?
  • Welke onkosten krijgt de werknemer ter vergoeding?
  • Waar mag de werknemer telewerken?
  • Welke toestellen of bureaumateriaal voorziet de werkgever?
  • Welke afspraken worden er gemaakt rond bereikbaarheid?

 

Wil jij graag advies rond een telewerkbeleid of wens je een telewerkpolicy op maat? Neem dan zeker even contact met ons via [email protected].