Aan welke voorwaarden moet je als zaakvoerder voldoen om jezelf maaltijdcheques uit te keren?

Zoals je wellicht weet is het fiscaal gunstig om voor maaltijdcheques te kiezen als aanvulling op je loon. Maar heb je je de vraag al gesteld of het wel altijd mogelijk is om jezelf als zaakvoerder maaltijdcheques uit te keren?  In deze blog leggen we uit aan welke voorwaarden je als zaakvoerder moet voldoen om jezelf maaltijdcheques uit te keren.

Wanneer je kiest voor de invoering van maaltijdcheques levert dit voor jouw bedrijf een aantal voordelen op zoals bijvoorbeeld een volledig sociale en fiscale vrijstelling op het bedrag van de maaltijdcheques, een aftrekbaarheid van €2/maaltijdcheque (max €440/jaar) als bedrijfskost en een aftrekbaarheid van de beheerskosten die je betaalt aan de firma die de maaltijdcheques uitgeeft.

Je kan jezelf als zaakvoerder één maaltijdcheque (max. €8) per gewerkte dag (met een maximum van 220 dagen/jaar) toekennen. Indien je onregelmatige werkdagen hebt, dan kan je de 220 cheques billijk verdelen over 12 maanden.

Maar… let op! Een maaltijdcheque toekennen als belastbaar voordeel aan een zaakvoerder kan niet altijd!! Dit kan namelijk enkel als je voldoet aan één van de volgende voorwaarden;

  • Ofwel heb je werknemers in dienst die ook maaltijdcheques krijgen;
  • Ofwel schrijf je jezelf deels als zaakvoerder en deels als werknemer in.  (In dit geval is het echter aangeraden na te gaan of de kosten wel opwegen tegen de baten.)

Hiernaast is het ook belangrijk dat de toekenning van de maaltijdcheques aan de zaakvoerder geregeld wordt in een schriftelijke individuele overeenkomst.

Dus wat betekent dit concreet; als zaakvoerder moet je ófwel (deels) werken als werknemer ófwel minstens één andere werknemer in dienst hebben & een schriftelijke overeenkomst hebben om jezelf maaltijdcheques als belastbaar voordeel te kunnen toekennen.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is en je keert jezelf als zaakvoerder toch maaltijdcheques uit, dan worden deze als belastbaar inkomen beschouwd.

Heb je hierover verdere concrete vragen, aarzel niet om één van onze medewerkers te contacteren. Dit kan telefonisch, via pay@talent4people.be of via www.talent4people.be/contact/.