Wat je moet weten over het overbruggingsrecht

Vanaf januari 2021 wijzigt er heel wat aan het overbruggingsrecht. Zo is het crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting verlengd tot en met eind januari 2021.

Het heropstart-overbruggingsrecht daarentegen verdwijnt zelfs en maakt plaats voor een nieuw overbruggingsrecht. Wie het door de coronacrisis moeilijk blijft hebben kan meer concreet tot eind maart 2021 onder bepaalde voorwaarden op steun rekenen.

Het nieuwe crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen omvat vanaf januari 2021 drie verschillende types:

Gedwongen onderbreking als gevolg van de COVID19-crisis

Het dubbele corona-overbruggingsrecht voor gedwongen onderbreking is verlengd tot en met 31 januari 2021.

 

Overbruggingsrecht-omzetdaling: voortzetting van de activiteit met een omzetverlies van minstens 40% als gevolg van de COVID19-crisis

Is er geen gedwongen onderbreking maar heb je een aanzienlijk omzetverlies in de maanden januari, februari en maart 2021 van minstens 40 procent? Dan heb je recht op een overbruggingsrecht-omzetdaling.

Dit overbruggingsrecht kan aangevraagd worden in voornoemde maanden op voorwaarde dat:

 • je in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt, een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.
 • je moet duidelijk de link tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis motiveren.

 

Overbruggingsrecht bij quarantaine zonder ziek te zijn of bij zorg voor een kind als gevolg van de COVID19-crisis

Je kan in de maanden januari, februari en maart 2021 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een overbruggingsrecht wegens quarantaine of zorg kind. De uitkering hangt af van het aantal dagen van de onderbreking en je gezinslast. Het is van groot belang dat je je zelfstandige activiteit niet van thuis uit kan organiseren.  Dit overbruggingsrecht kan aangevraagd worden in voornoemde maanden als je aan een van volgende voorwaarden voldoet:

 • De ondernemers die gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine geplaatst dienen te worden en daardoor hun zelfstandige activiteit volledig dienen te onderbreken.
 • De ondernemers die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in dezelfde kalendermaand volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren) van minder dan 18 jaar in volgende omstandigheden:
  • het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt;
  • door de sluiting van de school of kinderopvang als gevolg van corona beperkende maatregelen;
  • het kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van corona beperkende maatregelen;
 • De ondernemers die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens een kalendermaand, volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg van een gehandicapt kind ten laste, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind:
 • niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van corona beperkende maatregelen;

Dient de quarantaine voor een ziekte, dan voldoe je niet aan deze voorwaarden en kan je geen aanvraag indienen voor een overbruggingsrecht maar dien je een uitkering aan te vragen bij het ziekenfonds.

 

Het klassiek overbruggingsrecht

Sinds 1 januari 2021 is ook het klassiek overbruggingsrecht gewijzigd. Voor faillissementen, gedwongen onderbrekingen en stopzettingen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 gelden volgende versoepelingen zodat aan groot aantal zelfstandigen zeker niet uit de boot vallen:

 • Starters moeten slechts twee kwartalen betaald hebben i.p.v. vier.
 • De cumul met een vervangingsinkomen wordt mogelijk tot het bedrag van het overbruggingsrecht.
 • Naast het behoud van de rechten in de ziekteverzekering, blijft ook het pensioenrecht gevrijwaard voor maximaal vier kwartalen.
 • Voor feiten, die plaatsvonden tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 wordt de aanvraagtermijn verlengd met twee kwartalen.

 

Wens je meer uitleg te bekomen inzake het opleiden van je personeel of andere hr kortingen en subsidies die je in dat kader kunt aanvragen? Neem dan contact op met onze experts via [email protected].