Relance-uren: van wetsontwerp tot wet?

Wat bestond er al?

Voor de essentiële sectoren bestond er reeds een maatregel die werkgevers uit de lijst met essentiële sectoren toeliet om haar medewerkers 120 vrijwillige overuren (de corona-overuren; later omgedoopt tot de relance overuren) te laten presteren. Deze overuren waren zowel voor werkgever als werknemer bijzonder interessant. Als werkgever dienen er geen overloontoeslagen, RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald te worden.

Wat is er nieuw?

Er ligt een wetsontwerp (ontwerp!) klaar waarbij men voorziet in de uitbreiding naar alle sectoren en dit voor de periode van 01/07 tot en met 31/12/2021. En ook voor 2022 zullen er nog 120 relance uren (want zo heten ze) beschikbaar zijn voor werknemers uit alle sectoren.

Voor de cruciale sectoren houdt dit dus een verlenging van de huidige crisismaatregel in. Zij verkeerden reeds in de mogelijkheid om gebruik te maken van dit systeem.

Interessant om te weten

De normale, reeds gekende ‘vrijwillige’ overuren moeten niet eerst opgesoupeerd worden. Ook worden deze uren niet meegerekend voor de interne grens of de berekening van de arbeidstijd.

Verplicht schriftelijk akkoord

Weet wel, dat je zeker een schriftelijk akkoord nodig hebt als je deze regeling in de praktijk wilt invoeren.

Wij kunnen je een akkoord op maat bezorgen.

Zomerreces

Het is erg belangrijk om op te merken dat deze nieuwe regeling nog niet definitief in wet werd gegoten. Het parlement zit momenteel in een vakantieperiode dus we wachten de stemming nog effectief af. We citeren de communicatie van FOD WASO:

Daar dit wetsontwerp, waarover een principieel akkoord bestaat tussen de regering en de sociale partners, nog een parlementaire weg moet volgen alvorens erover kan gestemd worden en daarbij actueel wordt gehinderd door vakantieperiodes, willen we met deze communicatie aangeven dat de FOD WASO de toepassing van deze regeling in elk geval al in de praktijk aanvaardt tot de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn en in de geest van het akkoord als toegepast ziet.’

 

Bron FOD: Toepassing van het sociaal akkoord over relance-uren in afwachting van de wet – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)