Uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

Naar aanleiding van de huidige corona situatie, heeft de RSZ een nieuwe instructie bekendgemaakt omtrent het toegelaten aantal arbeidsuren dat studenten op jaarbasis mogen presteren.

Meer specifiek houdt deze instructie in dat de gepresteerde arbeidsuren in het derde kwartaal 2021 niet in mindering worden gebracht van het maximaal aantal te presteren arbeidsuren van 475 uren per jaar. Met andere woorden, de uren die jobstudenten werken in de periode van 1 juli 2021 tot 30 september 2021 zullen dus niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. De student kan in deze periode gewoon verder werken tegen de verminderde RSZ-bijdragen.

Afstemming noodzakelijk …

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de afstemming van deze nieuwe instructie met de huidige regelgeving. Deze afstemming is noodzakelijk omdat er gevolgen verbonden zijn aan de naleving van dit contingent van 475 uren met betrekking tot de belastingvermindering voor de ouders van de jobstudent en het recht op kinderbijslag.

 

Meer weten over studentenarbeid en de uitbreiding ervan of wil je graag een jobstudent aanwerven deze zomer? Neem dan zeker contact op met ons team! We geven je graag extra uitleg en begeleiden helemaal op maat!