Verplichte registratie inzake telewerk

Telewerken is verplicht tot nader order, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening.

Wanneer telewerk niet mogelijk is moet je bovendien als werkgever de nodige maatregelen nemen zodat er veilig gewerkt kan worden (1.5 meter afstand, verplichte mondmaskers, ontsmettingsmiddel, …).

De overheid heeft daarenboven beslist om het toezicht op het verplicht telewerk te verstrengen.In dat kader zal er voor elke werkgever een verplichte registratie van toepassing zijn voor wat betreft niet-telewerkend personeel.

Maandelijkse telewerkaangifte 
Vanaf april 2021 is een maandelijkse aangifte verplicht voor alle werkgevers behalve de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

Via een specifieke tool op socialsecurity.be (inloggen kan via CSAM of e-ID bv.) kan de verplichte aangifte in orde gebracht worden. Het gaat om het doorgeven van een beperkt aantal gegevens per vestigingseenheid van de onderneming.

Meer specifiek dien je volgende data in te geven:

•    Het aantal personen werkzaam in de onderneming. Ook vennoten, zelfstandige consultants, structurele onderaannemers (die niet per se op je payroll staan), .. moeten hierbij opgeteld worden.

•    Het aantal personen dat niet kan telewerken in de onderneming: het gaat hier om je werknemers die nooit aan telewerk kunnen doen omwille van hun functie.

Deze gegevens zullen dienen als referentiepunt bij controles.

Wanneer moet je de aangifte doen? 
De aangifte dient uiterlijk op de 6e kalenderdag van de maand ingediend te worden. Dus voor de maand april is dit ten laatste 6 april 2021.

Heb je vragen hierover of twijfel je over de in te geven data? Aarzel niet om contact op te nemen met onze hr experten!

Tags:
,