Verplicht telewerkbeleid voor alle werkgevers

Op 26 januari 2021 is er een nieuwe nationale CAO nr. 149 afgesloten. Deze geldt vanaf 1 januari 2021 en verplicht werkgevers om regels en principes vast te leggen over telewerk.

De regels en principes

In het verleden was er enkel sprake van de 2 bekende vormen van telewerk,  namelijk het: occasioneel of structureel telewerk. Omwille van de strijd tegen het coronavirus is er een nieuwe en derde vorm van telewerk bij gekomen, nl. het verplicht telewerk opgelegd door de overheid. Hier waren juridisch nog geen afspraken rond voorzien, vandaar nu deze nieuwe CAO nr. 149.

Belangrijk om weten: de bepalingen in deze nieuwe CAO zullen ook van toepassing blijven wanneer de maatregelen evalueren van “verplicht” naar “sterk aangeraden” telewerk.

Eigen telewerkbeleid

Deze CAO nr.149 is van suppletieve aard. Dit wil zeggen dat hij niet van toepassing is in een onderneming met een reeds bestaand akkoord over structureel of occasioneel telewerk.

Let wel: de bestaande regeling in de onderneming moet reeds gelden vóór 1 januari 2021. Dit telewerkbeleid kan vastgelegd zijn in een CAO, individuele overeenkomt of een telewerkpolicy. Als je als onderneming nog geen dergelijke afspraken hebt, val je onder de nieuwe CAO nr. 149 en moet je dus werk gaan maken van een verplicht telewerkbeleid.

Principes & referentiekader

De CAO nr. 149 geeft een duidelijk referentiekader, principes en modaliteiten aan die je als onderneming moet gaan uitwerken inzake het verplicht telewerk, zijnde:

 • Bepaling werkorganisatie en arbeidsregeling
 • Toepasselijke uurroosters
 • Controle van de uitvoering van het werk en de voorwaarden van controle
 • Gegevensbescherming van de onderneming
 • Sociaal overleg
 • Informatieverplichting

Belangrijk: de werknemer die telewerk verricht, heeft dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden dan een werknemer die op de bedrijfslocatie van de onderneming werkt.

De CAO nr. 149 (2021) beschrijft dat er voor elke telewerker afspraken gemaakt moeten worden over:

 • De terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor het telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning, bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van een (draagbare) computer;
 • In geval van gebruik van de eigen apparatuur van de telewerker, de vergoeding of betaling door de werkgever van kosten inzake installatie van relevante informaticaprogramma’s, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten;
 • De bijkomende verbindingskosten

De onderneming dient bijkomende of specifieke afspraken en regels vast te leggen voor de telewerker via een ondernemingscao, het arbeidsreglement, een individueel akkoord of een telewerkpolicy, bv. het toekennen van internetvergoeding.

Nieuw: beleid voor welzijn specifiek in verband met telewerk

De CAO nr. 149 geeft verder ook een kort overzicht van de bepalingen in verband met welzijn.

De telewerkers dienen geïnformeerd te worden over het beleid en de preventiemaatregelen van de onderneming in verband met welzijn bij telewerkers. Dat beleid en de preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een diepe risicoanalyse. Ze dienen volgende zaken te omvatten:

 • de aanpassing van de werkpost;
 • werken met beeldschermen;
 • de beschikbare ondersteuning met betrekking tot techniek en informatica.

 

De onderneming informeert de telewerkers eveneens over volgende zaken:

 • contactgegevens van de vertrouwenspersoon;
 • contactgegevens en de ondersteuning geboden door de direct leidinggevende, preventieadviseur of de externe preventiedienst.

 

De telewerker moet indien nodig deze mensen op een gepaste manier kunnen contacteren.

Verder moeten de  telewerkers ook informatie of indien nodig een gepaste opleiding krijgen over de modaliteiten en specificiteit van telewerk in de onderneming.

Verbondenheid

De werkgever neemt daarbovenop de nodige maatregelen rond verbondenheid. De verbondenheid van de werknemers blijft noodzakelijk om isolatie te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een terugkeermoment conform de regels rond de strijd tegen de COVID-19 crisis.

 

Heb je nog vragen over telewerken of heb je hulp nodig bij het uitwerken van jouw telewerkbeleid en/of het updaten van je policies, contracten, procedures? Neem dan zeker contact op met onze hr experts via [email protected] en ontvang binnen de 48h een antwoord op jouw vragen.