Vergoeding voor thuiswerk

Vergoeding voor thuiswerk

Zowel zelfstandigen als ondernemers mogen werknemers een vergoeding voor thuiswerk toekennen wanneer er sprake is van structureel en regelmatig thuiswerk. Meer informatie nodig? Lees dan snel verder!

Dit is een maatregel die geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. Daarnaast betreft het een regeling die ook reeds vóór de coronacrisis werd toegepast. Het betreft een bedrag dat volledig vrij is van RSZ én belastingen.

Wat als je deze thuiswerkvergoeding slechts tijdelijk wenst toe te kennen omdat je werknemers omwille van de huidige pandemie veel aan thuiswerk doen? Wat moet je zeker weten?

Alle werknemers die structureel en regelmatig van thuis uit werken komen in aanmerking voor deze maatregel om maandelijks maximaal 129.48 euro te ontvangen. Dit forfaitair bedrag staat tegenover de kosten van de werknemer voor het gebruik van de privéwoning, het kantoormateriaal, de onderhoudskosten, elektriciteit en water, … . We noemen dit ook wel de bureaukosten.

Wanneer de werknemer ook gebruikt maakt van een eigen device en een eigen internetverbinding kan de werkgever deze onkostenvergoeding verhogen met een forfait van maximaal 40.00 euro.

Het gaat hier meer specifiek over

  • Een forfait van 20.00 euro voor het gebruik van de eigen pc.

&

  • Een forfait van maximaal 20.00 euro voor het gebruik van de privé-internetverbinding.

Vergoeding voor thuiswerk: geen onderscheid tussen functiecategorieën

Men maakt voor deze vergoeding geen onderscheid tussen functiecategorieën. Dat wilt zeggen dat alle werknemers, ongeacht hun functiecategorie, in aanmerking komen voor de thuiswerkvergoeding. Hiervoor moeten ze voldoen aan de voorwaarde van het structureel en regelmatig thuiswerk.

Structureel en regelmatig thuiswerk

Wanneer er sprake is van regelmatig en structureel thuiswerk voor minstens 5 dagen per maand dan kan men dit bedrag forfaitair vastleggen. Het maximumplafond bedraagt sedert de indexatie op 1 april 2020: 129.48 euro.

Corona – thuiswerk

Normaal gezien dient er tussen de werkgever en de werknemer een formele telewerkovereenkomst gesloten te worden. Hierin wordt dan het forfaitair bedrag opgenomen. Voor werkgevers die hun werknemers ingevolge de corona-maatregelen aan thuiswerk laten doen,  is deze verplichting er niet.

Aanvraag Dienst Voorafgaande Beslissingen

Wanneer een werkgever nog andere kosten dan deze bureaukosten wilt toekennen of een ander verzoek heeft dat niet letterlijk in de circulaire Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk staat, dan kan deze steeds een aanvraag indienen bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Heb je hierover nog vragen of wil je graag een policy opstellen rond het thuiswerk, dan kan je steeds contact opnemen met ons team.

Tags:
,