Vakantiegeld bij Corona werkloosheid 2020

“Straks komt er de langverwachte compensatie vakantiegeld voor werkgevers met bedienden “

Zoals ondertussen algemeen gekend wordt de tijdelijke corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie. Deze gelijkstelling van de dagen werkloosheid Corona in 2020 voor het vakantiegeld is er gekomen na politiek akkoord waarin afgesproken was dat de werkgevers deze kosten niet (volledig) zouden moeten dragen.

Voor de arbeiders speelt dit niet direct omdat werkgevers sowieso niet de kost voor de gelijkstelling dragen. De bijdrage van 15.84 % voor jaarlijkse vakantie is immers berekend op het effectieve loon van de arbeiders. De gelijkstelling van de dagen tijdelijke corona-werkloosheid 2020 wordt volledig gedragen door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Voor de bedienden is dit echter een ander verhaal. De werkgever moet immers zowel enkel als dubbel vakantiegeld betalen op het (fictief) loon voor de gelijkgestelde dagen. Maar voor hen zal er dus het langverwachte compensatiemechanisme komen!

Wat betekent deze compensatie nu concreet voor jou als werkgever met bedienden?

De compensatie zal niet berekend worden op basis van je effectieve kost als individuele werkgever. Maar de overheid heeft een gesloten budget (93 582. 741.00 euro) vastgelegd en dit budget zal verdeeld worden over de werkgevers van bedienden met corona-werkloosheid in 2020. Deze verdeling zal volgens een verdeelsleutel verlopen die rekening zal houden met 2 componenten:

 1. Het aandeel corona-werkloosheid bij de bedienden in het 2e, 3e en 4e kwartaal 2020:
  • hoe groter dat aandeel, hoe groter het deel van het budget dat de werkgever maximaal kan bekomen
 2. Het aandeel corona-werkloosheid bij de bedienden in het 2e kwartaal 2020 (referentiekwartaal)
  • Dit “compensatiepercentage” gaat jouw corona-prestatie-breuk worden
  • Hoe hoger dit %, hoe groter het bedrag zal zijn dat je effectief zal terugkrijgen voor het hele jaar 2020

 

Stel dat je als bedrijf in het referentiekwartaal 2/2020

 • Een gemiddeld % corona-werkloosheid bedienden hebt van <10%, dan zal je geen vergoeding krijgen.
 • Een gemiddeld %-corona-werkloosheid bedienden hebt tussen 10 en 20%, dan bedraagt je compensatiepercentage 33%
 • Een gemiddeld %-corona-werkloosheid bedienden hebt tussen 20 en 50%, dan bedraagt je compensatiepercentage 66%
 • Een gemiddeld %-corona-werkloosheid bediende hebt die 50% of hoger is, dan bedraagt je compensatiepercentage 100%

Hoe wordt nu je effectieve compensatie berekend?

Als werkgever heb je een maximaal aandeel waar je recht op kan hebben, in verhouding tot je aandeel corona-werkloosheid in de globale corona-werkloosheid van 2020.

En hoe ontvang je nu deze compensatie?

Gelukkig moet je als werkgever je hoofd niet breken over de berekening van deze bedragen.  Deze berekening zal immers automatisch gebeuren op basis van de DMFA-aangifte van 2020. In de loop van het 2de kwartaal 2021 zal elke betrokken werkgever een bericht in zijn e-box ontvangen met de details van de compensatie.

Het resultaat van deze berekening wordt in mindering gebracht van de RSZ-bijdragen die je als werkgever in het 2de kwartaal 2021 moet betalen. Stel dat er dan nog een bedrag ‘over’ is (dat je huidige bijdragen lager zijn dan de compensatie), dan mag je dit overdragen naar volgende kwartalen.

Houd dus vanaf april zeker je e-box goed in de gaten!

Meer info hierover? Aarzel niet om onze hr experten te contacteren via [email protected].